Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Средната заплата намаляла с 3.9%

През първите три месеца на тази година средната брутна заплата у нас е намаляла с 3.9 процента в сравнение с периода октомври-декември и е достигнала 796 лева, сочат данните на националната статистика. Средната брутна заплата за януари е била 794 лв., за февруари - 780 лв. и за март - 813 лева.

Най-голямо намаление на заплатите през зимните месеци на тази година спрямо предишните три месеца е имало при операциите с недвижими имоти - 17.6 процента, в образованието - с 14.2 на сто, търговията и ремонта на коли - 7.6 процента.

В сравнение със зимата на 2013 година средната заплата се е увеличила с 2.3 на сто, като в обществения сектор средното увеличение е 7 на сто, а в частния - 0.5 процента.

Най-голямо увеличение на заплатите на годишна база са поличили хората, работещи в сектора на доставяне на вода, канализационни услуги и управление на отпадъците - 7.4 процента, следвани от работещите в строителството, чийто възнаграждения са нараснали с 6.6 на сто, а заплатите в преработващата промишленост са се увеличили с 5.6 процента.

Най-висока средна заплата вземат хората в областта на създаването и разпространението на информация и далекосъобщенията - 1765 лева, следвани от трудещите в предприятията за производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и газ - 1533 лева и хората в сферата на финансовите и застрахователни дейности - 1449 лева. Най-ниски са заплатите на хората, работещи в хотели и ресторанти - средно 549 лева, и тези заети с административни и спомагателни дейности - 566 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите по трудово и служебно правоотношение към края на март 2014 г. се увеличават с 8500 души или с 0.4 на сто спрямо края на декември 2013 г., като достигат 2 220 000 души, съобщиха от НСИ. В края на март 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 14 500 души или с 0.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във