Банкеръ Daily

Пари и пазари

Споразумението СЕТА увеличи стокообмена с Канада

Канада ще открие консулство в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Правителството е гласувало това решение на редовното си седмично заседание.

По предложение на правителството в Отава, Министерският съвет назначи Нина Лазарова да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Канада в Република България, със седалище в град София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България, за период от пет години.

В момента акредитирано за България е посолството на Канада в Букурещ. От 6 август 2013 г. Канада откри свой изнесен визов център в София, който се помещава в сградата на Международната организация по миграция. От 14 юли 2014 г. Посолството на Канада в Букурещ приема заявления за визи  от български граждани, както и чужди граждани със статут на пребиваващи в Република България, само чрез изнесения визов център в София

Търговско-икономическите връзки с Канада не са много активни, най-вече заради отдалечеността на двете страни. От 21 септември 2017-а е в сила
Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (Comprehensive Economic and Trade Agreement - СЕТА) за свободна търговия между Канада и Европейския съюз. С него се премахват 98% от митата между Канада и Евросъюза.  Въведените с него финансови облекчения водят след себе си до осезаемо намаляване на транспортните разходи и до увеличаване на обемите на вноса от европейски страни, в т.ч. и от България. Със Споразумението са свързани и надеждите ни за активизиране на търговските връзки.

През последните три години стокообменът между България и Канада прескочи границата от сто милиона щатски долара (може би и с помощта на СЕТА), а през 2018-а е в размер на 171.2 млн. щ.долара.

Според ревизираните данни на митническата статистика той се увеличава с около една трета в резултат основно на значителен ръст на експорта. Българският износ нараства с 60% под влияние главно на реализирани значителни продажби на медни руди и концентрати и на електрически акумулатори на фона на нулеви стойности за 2017-а. Отчетеното общо увеличение е подкрепено също така от съществен ръст при интегралните схеми (+51%), антибиотиците (+41%), ламарините от мед (+31%), оптичните влакна (+23%) и слънчогледовите семена (+12%). По-значителен спад сред основните позиции в експортната листа се наблюдава при етеричните масла (-66%) и хлебарските изделия (-38%).

Вносът от Канада бележи ръст от 5% за миналата година, като това увеличение се дължи преди всичко на осъществени крупни доставки на руди на благородни метали при доста по-малки количества през 2017-а. Сред традиционно водещите напоследък позиции в импортната листа значително нарастване отбелязва вносът на ракообразни (+54%), докато при медния камък има съществен спад (-63%).

По предварителните данни за периода между януари и юни тази година двустранният стокообмен с Канада се свива с около една трета на годишна база, което отразява спада от 40% на вноса от тази страна. Макар и в по-малка степен българският износ също се понижава - със 17%, спрямо първите шест месеца на миналата година. Това се дължи основно на съществено намаление при реализираните продажби на електрически акумулатори, ламарини и листове от мед и интегрални схеми. За сметка на това двуцифрен ръст има при износа на антибиотици, други двигатели и сирена.

Отчетният спад на вноса от Канада е обусловен най-вече от свиване с 89% на доставките на руди на благородни метали и техните концентрати, както и на понижение от 69% при покупките на меден камък.

Преките канадски инвестиции в България са сравнително скромни, като след достигнатия пик от 26.7 млн. евро през 2004 г. нетният годишен поток на капиталовложенията се характeризира с едноцифрени стойности. През миналата година нетният поток се оценява на 5 млн. евро, докато за първото полугодие на тази година той се изчислява на  минус 0.4 млн. евро. По изчисления на БАИ сумата на всички капиталовложения, реализирани от канадски компании в България за периода 1996-2016 г., е 61 млн. евро, като по този начин страната се нарежда на 47-мо място в класацията по географски признак на инвеститорите у нас.

Скромният размер на инвестициите от Канада може да се обясни основно с географската отдалеченост и непознаването на българската икономика и региона като цяло, а така също с недооформената нормативна рамка на двустранните отношения в тази област. Осъществените до момента у нас преки капиталовложения от Канада са съсредоточени главно в добивната промишленост и аутсорсинга на бизнес процеси, като България се стреми да насърчи развитието на инвестиционното сътрудничество в сферата на енергетиката, високите технологии и инфраструктурата.

Но не бива да забравяме обаче, че тук е компанията "Дънди Прешъс метълс", която разработва мината в Челопеч. Международната минна компания е с централен офис в Канада, а дейността й обхваща придобиване на проучвателни площи и находища на полезни изкопаеми, проучване, разработване, добив и преработка на руди на благородни метали. Понастоящем развива производствена дейност в Намибия и България (с проекти за златодобив в Челопеч и Крумовград), и работи по геологопроучвателни проекти в Армения, България и Сърбия.

У нас е и канадската TELUS - водеща международна компания за аутсорсинг на бизнес процеси. TELUS International Europe е най-големият работодател в Business Process Outsourcing (BPO) сектора в България.

България присъства в туристическите пакети на канадските агенции основно като дестинация за летен, планински, исторически и културен туризъм.

От 1 декември миналата година вече не са необходими визи за българите, които ще пътуват по суша или вода до Канада с цел туризъм, да правят бизнес или при гостуване за не повече от шест месеца. Но ако влизаме в страната на кленовия лист със самолет, трябва предварително да се снабдим с електронно одобрение за пътуване, което съкратено се изписва еТА. То се получава на официалния уебсайт на правителството на Канада.

Кана̀да (Canada) е най-голямата по площ държава в Северна Америка, простираща се от Атлантическия океан на изток до Тихия океан на запад и до Северния ледовит океан на север. Тя е втората по площ страна в света, след Русия, а нейната обща граница със САЩ на юг и северозапад е най-дългата в света.

Девизът на Канада е From many peoples strength (От много народи силата).

Канада е федерация, съставена от десет провинции и три територии. Тя е едновременно парламентарна демокрация и конституционна монархия. Държавен глава е кралица Елизабет II. Тя има свой монархически представител в Канада - генералният губернатор. Неговата роля е да обнародва законите, но има и някои други задължения. Английският и френският са официални езици на федерално ниво. Канада е просперираща развита държава, деветата по големина икономика в света. Страната има развита икономика, основана на изобилните природни ресурси и външната търговия, главно със Съединените щати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във