Банкеръ Daily

Пари и пазари

Спокоен януари за пазара на земеделска земя

Земеделието е сектор, в който няма почивни дни. След завършването на един цикъл по прибиране на реколтата, веднага започва следващия - с обработка на земята и засаждане на следващата култура. 

Междувременно върви и процес на покупко-продажба или окрупняване на притежаваните парцели. 

В края на януари тази година „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, което е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната,  притежава 222 384* дка земеделска земя и 112 дка градска земя, съобщиха от агрофонда. Средната цена на придобиване е 551 лева на декар. През първия месеца няма покупки на земеделски земи, няма и  продажби на ниви.

Дружествата със специална инвестиционна цел нямат право сами да обработват притежаваните парцели, затова те ги отдават под аренда на различни фермери.  

На 1 октомври, както обикновено, започна новата стопанска 2020/2021 година. 169 407 дка от притежаваната обработваема земя на агрофонда, са отдадени под наем/аренда на 441 земеделски производители, с което им осигурява възможност да произвеждат основно зърнени и маслодайни култури. Средната договорена рента за ползване на тези ниви е 40.46 лева/дка, като тя расте през последните три години - от 38.20 лева през 39.69 лева до над 40 лева. 

Очакваните приходи за стопанската 2020-2021 г. са на стойност 6 854 504 лв., от които авансово вече са събрани 42.3 процента. За изминалата земеделска 2019-2020 г. във фирмената каса са постъпили 78.7% от дължимите вземания, a за 2018-2019 г. -  вече 95.8 процента.

 

*Включени са и продадените земи на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството, и е коригиран общия брой земи с 39 дка, купени през миналия месец, които са пристигнали след публикуването на бюлетина за декември 2020 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във