Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Спекулантите се довериха на инстинкта си

Александър Христов, изпълнителен директор на "Доверие обединен холдинг", получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Октомври -декември 2019-а

Вече повече от десет години редакцията на "БАНКЕРЪ" публикува  в края на всяко тримесечие две свои уникални класации: за най-успешно дружество - Инвестиционен посредник, и за най-успешно Управляващо дружество. На тази база се определят и най-добре представилите се през годината структури. Ще припомним, че призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2019-а спечели "Елана Трейдинг" АД.

Сега предлагаме подреждането на инвестиционните посредници през четвъртото  тримесечие на тази година според критериите на "БАНКЕРЪ".  Данните, на основата на които е направено то, са представени от самите фирми, от "БФБ-София" АД, използвани са също и изчисления на редакцията. По-конкретно класацията обхваща периода от 1 октомври до 31 декември.

През четвърто тримесечие на миналата година единадесет от фирмите, притежаващи  лиценз за извършване на инвестиционни услуги у нас спечелиха точки по критериите на  класацията на "Банкеръ". Но в крайна сметка само девет от тях намериха място в крайното подреждане. "Интеркапитал Маркетс" е новата фирма, която се присъедини към най-добрите брокери. Само три от дружествата - "Карол", "Елана Трейдинг" и "Евро - Финанс", взеха точки и по четирите критерия, което предопредели и подреждането им в края на декември.

"Елана Трейдинг" и "Карол" отново си размениха позициите в периода между октомври и декември. Активната дейност на брокерите на "Карол" изведе  дружеството на първото място. Със събраните  36 точки (от максимално възможните четиридесет) то заслужи признанието за

"Най-добър инвестиционен посредник"

през четвъртото тримесечие. В последната четвърт на миналата година "Елана Трейдинг" направи крачка надолу и зае  второто място. "Евро - Финанс" направи най-големия скок в подреждането. Точките, които дружеството събра по  четирите показателя, го изведоха на почетната стълбица. Банковите брокери не бяха много активни през четвъртото тримесечие. Нито един от тях не "спечели" точки по отделните показатели, поради което не успяха да запишат имената си  си сред номинираните в крайното подреждане за периода.

Противно на традицията, през трите последни месеца на миналата година

оборотът на "БФБ-София"

се понижи. В края на декември на регулирания пазар брокерите изтъргуваха книжа на обща стойност 135.14 млн. лева. За сравнение, през третото тримесечие той бе 138.19 млн. лева, по данни от борсовия оператор. Този резултат е следствие от повече сделки, но и двойно по-малък брой изтъргувани книжа. Нито един от банковите брокери не се нареди сред най-добрите по оборот.

Лидер по този показател за поредно тримесечие е "Интеркапитал Маркетс". Общата стойност на ценните книжа, които дружеството е изтъргувало през периода, е 28.15 млн. лева. Тази сума е акумулирана в сключените 366 сделки, в които борсовите играчи са си разменили общо 5 679 964 акции. Най-близо до лидера са варненският "Реал финанс" и "Евро - Финанс".

Въпреки по-ниския оборот в периода между октомври и декември, статистиката отбелязва ръст в

броя на сделките на БФБ-София

На регулирания пазар на финансови инструменти бяха сключени 20 088 контракта. За сравнение, през третото тримесечие те бяха 18 564 броя. Това пък показва, че сделките  са сключвани с по-малки пакети акции. Шест от инвестиционните посредници са направили по над 1000 транзакции. "Карол" остава на върха със сключените 6486 сделки. През изминалите години това е обичайната позиция за фирмата по този показател в класацията на "БАНКЕРЪ". На следващите места отново са познати имена - "Елана Трейдинг", "Първа ФБК" и "БенчМарк Финанс". Небанковите инвестиционни посредници потвърждават превъзходството си в този сегмент, докато нито един от банковите брокери не влезе в групата на номинираните.

Между октомври и декември, пет от българските инвестиционни посредници са подпомагали  публични дружества при изготвянето на документи за

нови емисии от акции и облигации

Експертите на "Елана Трейдинг" и "Карол", са работили по два проекта. Докато "Евро - Финанс", "АБВ Инвестиции" и "Реал финанс",  са подпомогнали бизнес плановете на по една публична компания. Някои от публичните компании сами подготвиха проспектите си за преставяне пред Комисията по финансов надзор и така вземат от хляба на брокерите.

Числата показват, че частните платформи са повишили броя на клиентите си. Но те са привлекателни и с по-добрите условия за търговия. Липсата на публични данни за всички тези web базирани системи прави подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София"

малко условно. В края на декември алтернативните платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"), отчитат повече абонати. През първата платформа са търгували 6209 души, втората е ползвана от 3047, а третата - от 2565 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 525 клиенти. Интернет системата EFOS (на "Евро-Финанс") е привлякла 387 инвеститори.

В края на четвъртото тримесечие "Карол" е на първо място в подреждането по показателя.Д дружеството е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и е с най-висок оборот. "Елана Трейдинг" пък е привлякло най-много клиенти. Колкото до банковите брокери, нито един от тях не успя да се нареди сред номинираните по показателя.

Победителят

Инвестиционният посредник "Карол" е небанкова институция с над 20 - годишна  история на капиталовите пазари. Основана през 1997-а, компанията е част от водещата в страната финансова група "Карол". В партньорство със световните лидери CMC Markets (UK) и Interactive Brokers (USD) инвестиционният посредник предлага възможности за търговия с акции, облигации, компенсаторни инструменти, валута, суровини, договори и други финансови инструменти, както на "БФБ-София", така и на международните капиталови пазари. Компанията осигурява корпоративни консултации и набиране на капитал, предлага професионални консултации при структуриране и цялостно управление на процесите по първично и вторично публично предлагане на акции(IPO/SPO), при увеличение на капитала на публични дружества, при дългово финансиране чрез частни и публични облигационни емисии, а също и посредничество при реализирането на търгови предложения и управление на индивидуални портфейли.

"Карол" е носител на приза "Инвестиционен посредник", сключил най-голям брой сделки на "БФБ-София" за осемнадесет поредни години (2002-2019 г.), трикратен победител в ежегодната класация на "БАНКЕРЪ" - "Инвестиционен посредник на годината" (2006-2008 г.), както и двукратен носител на специалната награда за инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на българския капиталов пазар (2012 и 2015 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във