Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СПАРКИ ЕЛТОС РЕАБИЛИТИРА БОРСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ

След скуката, обхванала борсата в последно време, в понеделник (11 март) денят на брокерите се оживи. Играчите на пазара този път се развълнуваха от продажбата на държавния пакет от 13 655 акции от ловешкия завод за електроинструменти Спарки Елтос. Възможност за спекулативни покупки даде обявената ниска начална цена на пакета от 0.28 лв. за книга. Агенцията за приватизация бе избрала за продавач на пакета Нефтохим инвест финанс. Малко преди 12 часа в деня на аукциона нямаше никакви оферти, тъй като брокерите чакаха последния момент, за да нанесат своя удар. Мигове преди да изтече срокът за покупка на акциите, на екраните на посредниците се появиха няколко конкуриращи се оферти. Лъвския пай спечелиха клиенти на инвестиционния посредник Карол, които придобиха 10 хил. акции по 0.36 лв. едната и още един по-малък пакет, но вече по 0.37 лв. за бройка. Другите две брокерски къщи, закупили акции на ловешкото дружество, бяха Капман и Нефтохим инвест финанс. Предполага се, че победителите в търга ще извлекат добри печалби, като се има предвид, че обикновено единичната цена на книжата на Спарки Елтос е 60-70 стотинки. Предприятието е собственост основно на германската фирма Спарки, която обаче не се включи в понеделнишкото наддаване. Повишаването на цената на дружеството чрез борсов аукцион показа, че за държавата все пак е по-изгодно да продава остатъчните пакети в някои предприятия по този начин, отколкото чрез директни преговори с мажоритарния собственик. Това е поредният случай за последните три месеца, в който портфейлни инвеститори проявяват интерес към миноритарен държавен дял на борсата. За първи път това стана в самия край на миналата година, когато няколко посредници наддаваха до последно за акции от фармацевтичния завод Биовет - Пещера. Същата ситуация се повтори наскоро и с държавния пакет в Медика - гр. Сандански, където повечето акции бяха продадени над обявената от собствениците на предприятието цена на обратно изкупуване от 11.50 лева. Преди да се състоят тези сделки, борсовата приватизация се гледаше с подозрение, като начин основният акционер в дадено дружество да изкупи евтино държавните книжа. Тогава обаче се предлагаха пакети от компании в безнадеждно състояние, които не интересуват портфейлните инвеститори. Най-вече сделките на борсата за Медика и за Биовет показаха, че не е задължително най-висока цена за акциите на държавата да даде мажоритарният собственик.Иначе интереса на пазара задържаха акциите на столичната Софарма. Цените им се покачиха до 4.60 лв. и някои играчи очакват, че могат да поскъпнат значително още през следващата седмица. Но вероятно най-много ще повлияят данните за финансовите резултати на Софарма за 2001 г., които трябва да бъдат обявени до края на март. Ако бъде отчетено, че печалбите му се повишават, това няма как да не бъде забелязано от инвеститорите. Още повече че Софарма остана най-голямата компания от фармацевтичния отрасъл, която се търгува на борсата. Подобна е ситуацията и при бургаската петролна рафинерия ЛУКОЙЛ Нефтохим. Вече повече от месец акциите й се движат в диапазона 5.00-5.30 лв. за бройка. Единствената причина за задържането им на тези нива е натискът, който оказват клиенти на бургаския посредник Фар. Твърди се, че чрез него на пазара се намесват мениджърите на рафинерията. Търговците очакват с трепет и финансовите резултати на комбината. При положение че се отчете добра печалба, дори и нови продажби на Фар няма да задържат цената на сегашните относително ниски равнища. В обратния случай обаче, ако и през втората половина на 2001 г. рафинерията е продължила да работи на ишлеме срещу неизгодни такси, доверието на инвеститорите сигурно ще се похаби. И котировките на дружеството ще спаднат и под 5 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във