Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Спадове и съмнения на пазарите на държавния дълг

Съмненията на инвеститорите в глобалния икономически ръст определиха посоките на движение на пазарите на държавния дълг през изминалата седмица. Те бяха предизвикани от докладите за ръста на безработицата в Германия (за пети пореден месец), за спад на продажбите на дребно в Япония с повече от очакваното на месечна база и т.н. Негативните новини, както обикновено, доведоха до повишено търсене и до спад на доходностите по книжата на развитите страни.


В Европа икономическият растеж засега остава много далечно понятие. Индексът, измерващ потребителското доверие в еврозоната, спадна до 86.1 пункта спрямо измерените през юли 87.9 пункта. Това е и най-ниското ниво на този показател от август 2009 г. насам. Към тези факти се добави нарастващото безпокойство на инвеститорите от процесите в Испания. Нейните региони един след друг търсят помощ от централното правителство. За тази цел са заделени 18 млрд. евро. Каталуния вече поиска 5 млрд. от тях, областта Мурсия - 700 млн., а по-късно се очаква това да стори и Валенсия (3.5 млрд.). При това темпо доста бързо се изчерпват възможностите да бъдат овладени регионалните финансови проблеми на Иберийския полуостров.


Влиянието на тези негативни новини върху пазарите на държавния дълг се появи незабавно. Доходностите по немските ДЦК с десетгодишен срок до падежа достигнаха триседмично дъно и към края на седмицата те бяха на нива от 1.321%, при седмичен спад с около 2 базисни точки. От друга страна, испанските книжа със същия матуритет се търгуваха при нива на доходност от 6.657%, с близо 19 базисни точки по-високо в сравнение със седмица по-рано. Важен за отбелязване е фактът, че доходността по италианските книжа не се покачи успоредно с тази на другите периферни страни. Италианското министерство на финансите успя да пласира пет- и десетгодишни книжа на обща стойност 7.29 млрд. евро при по-ниски доходности и по-високи коефициенти на покритие спрямо последните два аукциона на такива книжа. Въпреки че тази новина бе приета като позитивна от инвеститорите, италианските десетгодишни доходности отбелязаха минимален седмичен спад от 5 базисни точки - до 5.774 процента.


В САЩ негативните икономически новини също доведоха до спад в доходността на трежъритата. Инфлация в най-голямата световна икономика имаше най-нисък растеж (1.3%) на годишна база от 2009 г. насам през юли. Това провокира очакванията на анализаторите да бъде вкарана в действие нова програма за вливане на ликвидност от страна на Фед. На тази база доходността по десетгодишните трежърита отбеляза седмичен спад от 6.3 базисни точки до 1.624 процента.


nbsp;


Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.Николай Ваньов


брокер, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във