Банкеръ Daily

Пари и пазари

Спад с 254,4 млн. евро на преките чуждестранни инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции в България се увеличиха с около 53 млн. евро през март, но остават на минус, при техен сумарен спад от началото на годината - 254,4 млн. евро, докато през март 2019 година положителното салдо по текущата сметка на България надвиши 650 млн. евро, сочат данни на Българска народна банка.

Балансът по текущата и капиталова сметка е положителен и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За периода януари – март 2019 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 893.9 млн. евро (1.5% от БВП) при излишък от 7.5 млн. евро (0.01% от БВП) за януари – март 2018 г.

Салдото по текущата сметка за март 2019 г. също е положително и възлиза на 155.5 млн. евро при дефицит от 51.3 млн. евро за година по-рано. За януари – март 2019 г. позитивният баланс на текущата сметка възлиза на 654.3 млн. евро (1.1% от БВП) при излишък от 5.7 млн. евро (0.01% от БВП) за първото тримесечие на 2018 г.

Търговското салдо на България през март 2019 г. е отрицателно в размер на 41.3 млн. евро при дефицит от 187.4 млн. евро за същия месец, година по-рано, като за първото тримесечие на 2019 г. търговското салдо е на дефицит от 245.1 млн. евро (0.4% от БВП) при дефицит от 634.4 млн. евро (1.1% от БВП) за същия период на 2018 г.

Износът на стоки се повишава през март с 211.1 млн. евро (9.5%)  до 2,429 млрд. евро, докато вносът нараства с едва 65 млн. евро (с 2,7%), достигайки 2,4703 млрд. евро.

Според последните данни на БНБ, финансовата сметка за март 2019 г. е положителна и е в размер на 14.8 млн. евро, при излишък от 88.6 млн. евро година по-рано. От началото на годината излишъкът по финансовата сметка е в размер на 871 млн. евро (1,5% от БВП) при положителна стойност от 385,6 млн. евро през първото тримесечие на 2018 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната по предварителни данни нарастват с 53 млн. евро за март 2019 г., при намаление с 289.2 млн. евро за същия месец през 2018 г., но през първото тримесечие на годината те отчитат спад от 254,4 млн. евро след понижение с 52,6 млн. евро през януари - март 2018 година.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – март 2019 г. са от Холандия (174.3 млн. евро), Ирландия (70 млн. евро) и Великобритания (52.2 млн. евро).

През март 2019 г. резервите на БНБ се повишават с 231,5 млн. евро при тяхно увеличение с 398,8 млн. евро година по-рано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във