Банкеръ Daily

Пари и пазари

Спад от 11% за българския пазар на нови коли за първото тримесечие

Поради разпространението на ковид вируса в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, мениджърите на групата "Авто Юнион" АД не е в състояние точно да оценят влиянието на коронавируса върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейностт. Но след първоначално направения анализ се счита, че е твърде вероятно то да има негативен ефект върху дейността на групата.

Броят на продадените автомобили от "Авто Юнион“ през първото тримесечие на тази година с натрупване намалява с 1.9% спрямо същия период на 2020 година. "Авто Юнион“ е холдингово дружество, обединяващо инвестициите на "Еврохолд България“ АД в автомобилния сектор. То предлага на българския автомобилен пазар десет марки автомобили, три марки скутери и мотоциклети, четири марки масла, смазочни продукти, течности и един бранд решение за горива. Групата развива дейност в България, Македония и Косово и работи основно в сферата на продажба на нови автомобили, гаранционно и следгаранционно обслужване на автомобили.

Всъщност тази

тенденция на намаление е характерна и за целия български пазар

през първото тримесечие в последните три години, показват данните на Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България.

Броят на продадените автомобили от групата за периода между януари и март с натрупване намалява, но само с 1.9% спрямо същия период на 2020 година, което представлява забележително малък спад от само 14 броя автомобила. Важно е да се отбележи, че пазарният дял на групата за същия период се подобрява с 1%, достигайки до ниво от 10.6% от общия пазар у нас.

За сравнение, по данни на Съюза на вносителите на автомобили в България, българският пазар на нови леки и лекотоварни за първото тримесечие с натрупване на 2021 г. отбелязва спад с цели 11% на годишна база.

Оперативните разходи за първото тримесечие намаляват с 6.5%, което до голяма степен е резултат от усилията и другите допълнително предприети мерки от страна на мениджърите на групата с цел минимизирането на негативното влияние на пандемията от Covid-19.

В края на март продажбите на нови леки и лекотоварни автомобили, реализирани от "Авто Юнион" възлизат на 713 броя спрямо 727 броя, продадени през същия период на миналата година.

Спадът в продажбите на нови автомобили в групата на "Авто Юнион" е по две причини.

Затварянето на цели бизнеси,

производства и държавни граници за по-дълъг период от време неминуемо влияе негативно на автомобилните дилъри, като това влияние се отразява в по-голяма степен на тези дилъри, които са имали по-голям процент корпоративни партньори в своя микс от клиенти (какъвто е и случаят на компаниите от групата на "Авто Юнион"). Мениджърите считат, на базата на наблюдаваното икономическо "събуждане“ и възстановяване, че до края на 2021 г. групата ще успее да възвърне силните си пазарни позиции (що се отнася до пазарен дял) отпреди Covid-19. Втората причина е свързана с факта, че един основните партньори и доставчици на оригинално оборудване (ОЕМ) на "Авто Юнион", а именно – Fiat-Chrysler Automobiles (FCA), бележи трайна тенденция на загуба на пазарни позиции както в света, така и в Европа. Неяснотата относно бъдещето развитие на новия френско-италиански концерн (сливането на FCA с PSA), заедно с неадекватно отговарящата на динамичното потребителско търсене продуктова политика относно моделната гама, водят до свиване на пазарния дял на "Фиат" на световно ниво, което за съжаление дава своето отражение и в България. Мениджърите се надяват, че съвсем скоро италианският автомобилен производител "ще стъпи отново на крака“ и ще успее бързо да възстанови иначе традиционно силните си позиции на глобалния автомобилния пазар.

От "Авто Юнион" винаги търсят

нови възможности да развиват своето портфолио от марки и услуги,

които предлагат на българския пазар. В тази посока дъщерното дружество "Ауто Италия" ЕАД е сключило договор с Ferrari S.p.A, съгласно който ще бъде оторизирано да предлага сертифицирани от италианската компания употребявани модели на бранда, както и сервизни услуги за тях. По този начин "Ауто Италия" продължава развиването на стратегията си за нишово позициониране на пазара на луксозни италиански супер-автомобили, превръщайки се в първия официален представител на световно-известната марка в България. Във връзка с това, през 2020-а и началото на 2021 г. са направени разходи от около 350 хил. лв. за изграждането на нов шоурум и нова сервизна база, специално пригодени да отговарят на всички изисквания на луксозния италиански производител.

Мениджърите на групата са предприели и допълнителни мерки за минимизирането на негативното влияние на пандемията, като централизиране на доставките и допълнително оптимизиране на разходите, поддържане на активна комуникация с основните доставчици, държавните и кредитни институции, отчитайки променената пазарна ситуация. Дружествата от групата са участвали в програма за държавна помощ за изплащане на компенсации на работодатели ("60-40“) с цел запазване на заетостта на служителите.

Основният риск, свързан с дейността на групата е възможността за намаляване на приходите от продажби на дъщерните дружествата, които притежава. В тази връзка, това може да окаже влияние върху ръста на общите приходи и върху рентабилността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във