Банкеръ Daily

Пари и пазари

Спад на промишленото производство с 0,9% през март

По предварителни данни през март 2019 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.9% в сравнение с февруари 2019 година, отчита Националния статистически институт (НСИ). През март 2019 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.8% спрямо съответния месец на 2018 година.

Месечни изменения

През март 2019 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 10.9%, и в преработващата промишленост - с 1.2%, а увеличение - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.0%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 12.2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 11.8%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - със 7.1%. По-съществено увеличение е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - с 12.5%, производството на облекло и производството на изделия от други неметални минерални суровини - по 2.8%. 

Годишни изменения

На годишна база ръст на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 5.5%, и в добивната промишленост - с 2.0%, а спад - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.6%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 34.4%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 20.4%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 15.8%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 15.2%.

Най-голямо намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 27.0%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7.0%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 6.9%, производството на мебели - с 6.0%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във