Банкеръ Daily

Пари и пазари

Спад на продажбите на дребно в Европа през октомври

През октомври 2019 г., в сравнение с предходния месец на тази година, сезонно коригираният обем на търговията на дребно е намалял с 0,6% в еврозоната и с 0,4% в ЕС, показват най-новите изчисления на Евростат. През септември 2019 г. продажбите на дребно намаляха с 0,2% в еврозоната и с 0,1% в ЕС, като в България също отчетоха слабо понижение.

В еврозоната обемът на търговията на дребно намалява с 1,1% за нехранителните продукти, докато този на храните, напитките и тютюневите изделия се увеличава с 0,3%, а при горивата - с 0,6%. В ЕС продажбите на дребно намаляват с 0,8% за нехранителните продукти. При храните, напитките и тютюна те се увеличават с 0,2%, а при автомобилните горива с 0,6%.

Сред държавите членки, за които има данни, най-голямо намаление в общия обем на търговията на дребно е регистрирано в Германия и Ирландия (и двете -1,9%) и Финландия (-1,2%). Най-голямо увеличение се наблюдава в Португалия (+ 2,1%), Полша (+ 0,9%), Белгия и Румъния (и двете + 0,8%).

Евростат отчете минимален спад и на продажбите на дребно в България през октомври с 0.1%, след стагнация през септември и понижение от 0.3 на сто през август.

На годишна база, през октомври 2019-а година, в еврозоната обемът на търговията на дребно се е увеличил с 2,3% за нехранителни продукти, с 1,4% за гориво за автомобили и с 0,3% за храни, напитки и тютюн. В ЕС продажбите са се увеличили с 2,8% за нехранителните продукти, с 2% за гориво за автомобили и с 0,9% за храна, напитки и тютюн.

Сред държавите-членки, за които има данни, най-голямото годишно увеличение на общия обем на търговията на дребно е регистрирано в Румъния (+ 6,9%), Унгария (+ 6,2%) и Малта (+ 5,1%). Намаление се наблюдава в Словения (-5.4%), Словакия (-3.3%) и Латвия (-0.4%).

На годишна база през октомври растежът при търговията на дребно в България се сви до 1,2% от 2,6% през септември 2018-а, продължавайки да отслабва от юли насам, когато отчете силен растеж от 3,8%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във