Банкеръ Daily

Пари и пазари

Спад на приходите от продажби на акумулатори за "Елхим - Искра"

Производството на акумулаторни батерии и акумулатори е един от секторите, който силно зависи от възстановяването и състоянието на производството на автомобили.  А този отрасъл остава без ясна перспектива – и заради свито потребление, и заради нарушени вериги на доставки, и заради буквално липса на определени компаненти и детайли.

При това положение изглежда логичнно, че „Елхим – Искра“ АД не успява да постигне своите прогнози за продажби за месец август тази година. От фирмата за производство на акумулатори в Пазарджик обявиха приходи в размер на 3.23 млн.  лв. в края на осмия месец. Прогнозата преди месец беше за парични постъпления от 3.4 млн. лева.  С натрупване от началото на годината продажбите на компанията са за 25.91 млн. лева.

От „Елхим – Искра“ съобщават за неокончателен финансов резултат – брутна печалба (преди облагане с данъци) за осмия месец на тази година в размер на 86 хил. лева.  Трябва обаче да отбележим и това, че през юли дружеството беше на загуба. Между януари и август предприятието отбелязва  неокончателна брутна печалба с натрупване, която расте до 962 хил. лева.

Мениджърите на „Елхим – Искра“ отново представят и своята прогноза за приходите от продажби за месец септември тази година. Според нея компанията си поставя за цел да постигне парични постъпления в размер на 3.20 млн. лева.

"Елхим - Искра" АД е производител на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии. 

Резултатите от дейността на "Елхим - Искра" през тази година са силно повлияни от въведените ограничителни мерки във връзка с борбата срещу разпространението на Ковид-19. А в следствие на това продажбите естествено намаляват, тъй като сериозно са засегнати поръчките на дружеството от основните пазари - в Италия, Франция, Испания, Русия и други.

Основни акционери в дружеството са: "Стара планина холд" АД с дял от 51.40% и CPM-Plastic Machinery LTD -  с 16.55% от капитала. Свободно търгувани са 26.36% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във