Банкеръ Daily

Пари и пазари

Спад на европейското промишлено производството през април и по-рязко негово понижение в България

Индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейския съюз се понижи по-рязко от очакваното през април, подновявайки спада в сила от началото на годината след слаб отскок през март, показват данни на Евростат, които са поредно доказателство за забавяне на икономическия растеж на стария континент. В същото време индустриалното производство в България се сви още по-рязко, заличавайки добрия ръст месец по-рано, което е знак, че и то продължава да изпитва проблеми от началото на 2018-а година насам.

Производството в рамките на еврозоната се понижи през април с 0,9% спрямо март, когато нарасна с 0,6%, докато очакванията на финансовите пазари бяха за по-умерено понижение с 0,7 на сто. Това представлява подновяване на негативната тенденция в производствения сектор, която е в с сила от ноември 2017-а година насам с изключение единствено на месец март.

На годишна база темпото на производствения растеж се забави рязко до 1,7% от 3,2% през март при прогноза за нарастване с 2,5 на сто.

Влошаването на производството в еврозоната се дължи в най-голяма степен на спад с 5,0% на енергийното производство, с 2,2% при производството на потребителски стоки с дълготрайна употреба (такива като автомобили и хладилници например), с 1,2% на стоки с недълготрайна употреба (такива като дрехи и хранителни продукти), като единствено средствата за производство нараснаха с 1,9 на сто.

Производството в целия Европейски съюз се сви през април с 0,8% на месечна база след повишение с 0,5% през март, като производственият растеж на годишна база също се забави рязко до 1,7% от 3,0% през предишния месец.

И в този случай влошаването се дължи в най-голяма степен на спад с 3,8% на енергийното производство, с 1,9% при производство на стоките с дълготрайна употреба и с 1,0% на производството на стоки с недълготрайна употреба, докато средствата за производство се увеличиха с 1,0%.

Индустриалното производство през април отбеляза най-голям спад на месечна база в Литва (понижение със 7,9%), Холандия (с 4,4%), Гърция (с 3,3%), Португалия (с 3,1%), Швеция (с 2,1%) и България (понижение с 2,0%). Най-силен растеж на месечна база беше отчетен в Ирландия (скок с 9,1%), Румъния (с 2,1%) и Дания (с 0,8%).

Най-добър растеж на производството на годишна база е отчетен в Словения (повишение с 6,9%), следвана от Румъния (с 6,0%) и Полша (с 5,9%) при най-солиден спад в Малта (с 5,8%), Ирландия (с 4,75) и Хърватия (с 1,3%).

Според данните на Евростат индустриалното производство в България се сви през април доста по-силно от средното за ЕС понижение, намалявайки с цели 2,0% спрямо март, когато производството в нашата страна нарасна с 1,7 на сто. Това представлява понижение на българското производство за трети от първите четири месеца на 2018-а година.

На годишна база индустриалното производство в България се понижи през април с 0,7%, след като през март нарасна с 1,7 на сто. Това представлява намаляване на производството на годишна база за втори от последните три месеца, след като през февруари то се сви с 1,0% - първо влошаване на производството в нашата страна на годишна база от май 2016-а година насам.

Facebook logo
Бъдете с нас и във