Банкеръ Weekly

Пари и пазари

SOFIX ЩЕ СТИГНЕ 1000 ПУНКТА ДО ДЕКЕМВРИ

Индексът SOFIX на БФБ-София може да достигне 1000 пункта в края на годината. Това прогнозираха в понеделник анализаторите от Елана. Според Венера Нешева движението на индекса нагоре ще бъде плавно, няма вероятност до следващите нива да се стига експлозивно, както това стана в началото на миналата година, защото в момента финансовият пазар у нас е във фаза на зрялост. Очакването за плавно движение на индексите през 2006 г. се потвърждава и от състоянието на пазара през първото тримесечие на годината. От началото на тази година SOFIX се е повишил с 6.3%, а имотният индекс BG40 - със 7.2 процента. Обемите на търговия от началото на годината са сравнително малки, а активността на търговците е съсредоточена в отделни позиции, сочи анализът на Елана. На борсата липсва ентусиазъм и пазарът изпитва остра нужда от нови качествени емисии, които да влеят енергия във фондовата търговия. С най-голям ръст са цените на акциите на индустриални компании като Неохим, Оргахим, Софарма, Кораборемонтен завод Одесос, М+С Хидравлик, Хидравлични елементи и системи, Полимери. Към тях се насочват капитали, които доскоро са били инвестирани в други акции, основно на холдинговите дружества.
Според Светозар Абрашев от ПФБК достигането на равнища 1000 пункта в края на годината е напълно възможно. Компаниите, включени в SOFIX, според него, ще продължават да показват добри резултати. Дали обаче самият индекс ще скочи е трудно да се прогнозира. Ако приватизацията на тютюневите дружества (Благоевград - БТ и Булгартабак холдинг), които са включени в индекса, протече нормално, може да се очаква, че той ще достигне кота 1000. Допълнителен фактор за покачването на индекса, според Абрашев, ще бъде и ако докладът на Европейската комисия за България през май е положителен и така се потвърди датата 1 януари 2007 г. за начало на нашето членство в Европейския съюз. Ако докладът е негативен, се очаква повечето инвеститори да са отчели такова развитие на нещата.
Гено Тонев от Юг Маркет също поддържа мнението, че индексът SOFIX най-вероятно ще се покачи до 1000 пункта. В момента стойността му е много близка до това и единствено отрицателен доклад на ЕК за България може да доведе до сътресение. Политическа криза също може да попречи за възхода на българската борса, но няма данни поне засега това да се случи, заяви още Тонев. Така че възможните пречки са малко, а и индексът SOFIX трябва да нарасне само с 14.13% за да се достигне до историческото ниво от 1000 пункта. Глобалната икономическа обстановка, като например една криза в Близкия изток, която заплашва да покачи цената на горивата, също би могла да повлияе на индексите. Появата на нови публични компании на борсата като например Химимпорт, също ще окаже благоприятно влияние върху индекса.
На първо време, според анализаторите от Елана, до раздвижване на капиталовия пазар могат да доведат одитираните отчети на компаниите, търгуващи на борсата. Те ще излязат в края на март и началото на април. За да продължи покачването на пазара, до края на годината е нужно да се появят нови емитенти на борсата, както и печалбите на компаниите да имат стабилен ръст, който да привлече интереса на инвеститорите. Според анализаторите позитивни изненади могат да се очакват от тютюневите дружества, при евентуално успешно прилагане на мерките за преструктуриране на Булгартабак холдинг.
В анализа на пазара е предвидено и поевтиняване на българските държавни ценни книжа (ДЦК) под влияние на повишаването на лихвите и доходността в Еврозоната. Този процес ще продължи и в близките месеци, като не са изключени периоди на силни колебания на цените под влияние на промени в търсенето на вътрешния пазар. ДЦК ще останат основният инструмент за инвестиране от българските институционални инвеститори - пенсионни и застрахователни дружества.
Към 20 март банки и български компании са потърсили финансиране чрез облигационни заеми за 1.7 млрд. лева. Български компании са издали корпоративни облигации - обезпечени и необезпечени, за 1.4 млрд. лв., а банките са емитирали ипотечни облигации за 300 млн. лева. Според портфолио мениджъра на Елана Максим Иванов обаче е възможно финансирането на дружествата чрез корпоративни облигации да поскъпне, тъй като банките вече трябва да заделят резерви и за тях. Сумата на управляваните от взаимните фондове в България активи пък се очаква да надхвърли 100 млн. лв. до края на първото тримесечие на 2006 г., прогнозират още анализаторите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във