Банкеръ Daily

Пари и пазари

SOFIX расте с 26.6% за полугодието

За първите шест месеца на тази година основният борсов индекс у нас – SOFIX, направи голям скок с 26.06 процента. Показателят, който измерва търговията с най-ликвидните публични компании на БФБ прелетя от 446.94 пункта в началото на 2021-а до 563.40 пункта в края на юни. Така SOFIX стана част от световния устрем по фондовите борси. А от края на март индексът стои стабилно над петстотин пункта.

Устремът нагоре през първото полугодие бе подкрепен от 11 от публични дружества, които са включени в базата за изчисляване на показателя. Четири от тях обаче - ПИБ, "Химимпорт“, ЦКБ и "Сирма груп холдинг“, го дърпаха надолу.

Най-доволни от растежа на БФБ могат да са инвеститорите в две компании – „Алтерко“ АД и „Доверие обединен холдинг“ АД.

Проучване на в. "БАНКЕРЪ“ показва, че ИТ компанията е повишила цената на акциите си със 147.83% за полугодието до 16.90 лева за дял. А за да се включат в този възход днес инвеститорите трябва да извадят 18.10 лева за един брой.

Освен добрите финансови резултати на дружеството през тази година, силен подтик за този растеж да и това, че то ще разпредели отново дивидент. Обща сума за акционерите е 3 599 999.80 лв., което означава по 0.20 лв. за една акция.

Котировките на акциите на „Доверие обединен холдинг“ пък добавят 95.40% към стойността си до 6.80 лева в края на полугодието. И през юли цената на тези книжа продължава да расте и вече е 7.26 лева за един брой. „Огънят“ около тези книжа се поддържат от активното изкупуване от някои акционери в бившия приватизационен фонд.  

„Доверие обединен холдинг“ е една от най-големите холдингови структури в България. В групата са включени множество фирми от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България. Добра е и инвестицията в BC Moldindconbank S.A. – втората по големина банка в Молдова, която се очаква да разпредели и дивидент за компанията майка.

Но холдингът спази и традицията - да няма дивидент за акционерите му за поредна година.

През тази седмица Комисията за финансов надзор одобри проспекта за увеличение на капитала на „Доверие обединен холдинг“ АД с до 2 763 901 нови акции при емисионна цена на една нова акция от 4.2 лева. В момента капиталът на компанията е разпределен в 18 736 099 акции всяка с номинал от по 1 лева. 

Шест от публичните компании в SOFIX подкрепиха растежа на цените си с разпределение на дивидент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във