Банкеръ Daily

Пари и пазари

"София Комерс-ЗК" е подготвило изненада за притежателите и на привилегировани и на обикновени акции

"София Комерс-Заложни къщи" АД - София ще разпредели гарантиран дивидент на акционерите, в размер, изчислен съгласно проспекта на дружеството за 2018 г., а именно сума в брутен размер на 120 692.40 лв. или по 0.60 лв. за една привилегирована акция. Това четем в писмените материали към поканата за свикване на редовно общо събрание на 24 юни.
Мениджърите предлагат схема за разпределение и на остатъка от финансовия резултат. Проектът за решение предвижда дивидент и за притежателите на обикновени акции на дружеството в брутен размер на 0.35 лв. за един брой, което предствлява сума от 760 310.25 лева.
А остатъкът от положителния финансов резултат за 2018 г., след тези две разпределения за акционерите, ще остане като неразпределена печалба.

За да се стегне до това решение обаче, общото събрание ще трябва да одобри изготвените от директорите доклади (индивидуален и консолидиран) за дейността на дружеството през 2018 г. и одитираните годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран).
Разбира се, в дневния ред са и точките за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през изминалата година и за приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на мениджърите.
Ще се избере и регистриран одитор за проверка на финансовите отчети за 2019 година.

От печалбата за 2017 г. "София Комерс-Заложни къщи" АД разпредели по 0.60 лв. дивидент за притежателите на привилегировани акции, а тези с обикновени книжа получиха по 0.30 лв. за един брой. Публичната компания е една от малкото, които имат изградена през годините традиция да споделят печалбата си със своите акционери.
Акциите на дружеството, което управлява верига от заложни къщи в България и Македония, също се движат в добро темпо на "Българска фондова борса" от началото на годината. Книжата са добавили 42 стотинки към стойността си и към момента се търгуват по 3.92 лв. за един брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във