Банкеръ Daily

Пари и пазари

"София Комерс - Заложни къщи" изкупува до 72 634 акции

До 31 декември "София Комерс - Заложни къщи" АД изкупува обратно до 72 634 обикновени или привилегировани акции или до 3% от капитала, съобщиха от компанията. Минималната цена ще е 3.5 лв., а максимална - 6 лв. за един брой. Процедурата бе одебрена от акционерите на дружеството на 29 юни тази година. Инвестиционният посредник "Бенчмарк Финанс" АД ще подпомага дружеството.

"София Комерс - Заложни къщи" АД оперира на вътрешния пазар. През годините на развитие компанията е изградела мрежа от заложни къщи, която непрекъснато разширява. От началото на тази година мениджърите й обявиха, че тя навлиза и в лизинговия бизнес. Дружеството планира да предоставя на изплащане луксозни автомобили, внос втора употреба. "София комерс - Заложни къщи" е учредила лизингова компания - "Софком лизинг". От документите в Търговския регистър става ясно, че тя е с капитал 500 хил. лв. и е регистрирана на 16 февруари тази година. Едноличният й собственик е най-голямата верига заложни къщи в България.

От "София комерс - Заложни къщи" планират разширява дейността си и извън България. От декември 2017 г. в Македония работи дъщерно дружество на компанията, което ще извършва заложна дейност и ипотечно финансиране.

Пазарът у нас е силно конкурентен. Към края на миналата година броят на лизинговите компании, които се водят в регистъра в БНБ, е 47. Годишните данни от дейността им показват, че лизингът на леки автомобили е в основата на растежа на този бизнес, което привлича погледите и на други играчи, като "София комерс - ЗК".

"София Комерс - Заложни къщи" АД отчете нетна печалба от 962 хил. лв. за деветмесечието, тя е с 10% по-ниска спрямо същия период на миналата година. Приходите от услугите по залог обаче остават непроменени на нивото от 4.07 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във