Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Софарма" владее вече 19% в "Медика"

"Софарма" АД е закупила 500 хил. акции или 4.97%от капитала на "Медика" АД, съобщиха от фирмата за производство на лекарства. След сделката, станала на 3 ноември, участието на софийската фармацевтична компания в капитала на "Медика" АД достигна 1 935 626 броя, представляващи 19.22% от книжата с право на глас.

"Софарма" АД не цели придобиване на контрол върху предприятието за медицински изделия и генерични фармацевтични продукти, с над 40-годишна история, в Сандански, според уведомлението за разкриване на дялово участие  в публично или инвестиционно дружество.

В продуктовото портфолио на "Медика" са включени над 65 базови продукта, разделени в две основни групи.

Дружеството "Медика" АД е на печалба към края на третото тримесечие от 1.704 млн. лв., според междинния счетоводен отчет. Година по-рано положителният финансов резултат е бил 1.109 млн. лева. Нетните приходи от продажби са нараснали с 1.34% на годишна база и са на стойност 13.924 млн. лева. Те осигуряват 99.71% от всички парични постъпления на фирмата. Своя принос за повишаване на печалбата има и програмата за икономии, с която общите разходи отчитат спад от 7.13% спрямо същия период на 2013-а.

Добрите резултати обаче остават незабелязани от инвеститорите. През трето тримесечие на "БФБ-София" са изтъргувани само 9 430 акции и то в девет сделки, според борсовата статистика. Минималната цена, която е плащана за тях, е 3.30 лв., а максималната - 3.60 лв. за един брой.  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във