Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Софарма“ контролира вече 35.48% от капитала на „Софарма Имоти“

Приключи търговото предложение на „Софарма“ АД към останалите акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ за изкупуване на техните акции.

В резултат фармацевтичната компания пряко ще притежава 7 788 145 акции на дружеството със специална инвестиционна цел, представляващи 35.48% от капитала му. Търговото предложение е било прието от 24 акционери, които са продали общо 469 480 акции от капитала на „Софарма имоти“. Офертата към тях беше по 8.20 лева за един брой.

До момента "Софарма" бе най-големият акционер, притежаващ пряко 7 318 665 броя акции или 33.34% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Софарма Имоти“. Дейността на дружеството със специална инвестиционна цел е свързана с инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

Основният актив на дружеството е офис сградата Sopharma Business Towers в София. В момента основни наематели в нея са компании от групата на „Софарма“ и други фирми. Приходите от услуги на „Софарма имоти“  са от наеми и поддръжка, като са намалели през миналата година.

Припомняме, че в началото на юни "Софарма" АД направи търгово предложение за закупуване на акциите и на останалите акционери в дружеството със специална инвестиционна цел. 

То няма да бъде отписвано от „БФБ-София“. В момента книжата му се търгуват по 8.15 лева. През юни акционерите получиха и брутен дивидент на една акция от по 0.166 лева.

„Софарма Имоти“ е една от фирмите в група „Софарма“. Тя пък е вертикално интегриран бизнес в сферата на здравеопазването, който работи в сектори като производството на лекарствени средства, консумативи за болничния пазар, дистрибуцията на лекарствени средства и други. „Софарма“ и производствените му дъщерни дружества разполагат с осем фармацевтични завода в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във