Банкеръ Daily

Пари и пазари

Собственикът на "Свинекомплекс Николово" ще възстановява производството далеч от борсата

Спира търговията с акциите на още едно дружество на "БФБ-София"

Коригираното търгово предложение на софийския производител на фуражи "Вианд" ЕАД  за изкупуване на 83 796 акции от капитала от останалите акционери на "Свинекомплекс Николово" АД, с. Николово, община  Русе, мина през иглените уши на Комисията за финансов надзор.

Припомняме, че офертата на мажоритарния собственик бе спряна в средата на септември от регулатора, който издаде временна забрана за публикуването й.

Публичното дружество, което бе сред първите по-големи производители от бранша, пострадали  от африканската чума по свинете, през август обяви, че има нов мажоритарен собственик. Софийският производител на фуражи "Вианд" ЕАД след поредица сделки увеличи дяловото си участие до 97.60% от книжата с право на глас.

А при покупката на такъв пакет акции, компанията беше задължена по закон в срок от 14 дни да направи търгово предложение за изкупуване и на останалите акции. След окрупняването на пакета, извън нейния контрол бяха останалите 83 796 броя, или 2.4% от капитала. "Вианд" предлага за всяка едно от тези акции по 0.93 лв., колкото фирмата е платила при покупката на мажоритарния пакет. По закон предлаганата цена не може да е по-ниска от средно претеглената пазарна цена за последните шест месеца, но през този период не е имало покупко-продажби на тези акции. За тази покупка новият собственик трябва да плати около 1.13 млн. лева.

След изтичане на срока за приемане на търговото предложение "Свинекомплекс Николово" АД може да престане да бъде публично дружество, дори и да не е изпълнено условието на чл. 119, ал.1, т., от Закона за публично предлагане на ценни книжа - за минимален брой акционери и размер на активите под 500 000 лева. От "Вианд" ЕАД  са обявили, че възнамеряват да поискат отписването на фирмата от регистъра на Комисията за финансов надзор.

Новият собственик ще запази предмета на дейност, като стратегията му в следващите три години предвижда генериране на приходи от основните активи на дружеството и погасяване на натрупаните задължения. Планира се възстановяване на производството в свинекомплекса, увеличаване на броя на животните в групата за угояване, както и да се възстановят загубените пазари, фирмени магазини на територията на Русе и околността.

Финансирането на компанията ще се извършва от реализираната печалба от дейността и при необходимост от заемни средства. 

"Свинекомплекс Николово" АД е разположен в Северна България, района на Дунавската равнина. Регионът е характерен с две основни производства - зърно (пшеница, царевица, ечемик, царевица) и лозарство. Подходящ район за развитие на интензивно животновъдство.

Комплексът е построен в периода 1972-1975 година по английска технология с капацитет 1000 основни свине-майки. Предназначен е да изпълнява ролята на нуклеус. PIC е доставчик на двете основни породи - голяма бяла и ландрас с английски произход. Предприятието получава лиценз от PIC за производство и продажба на родителски форми за репродуктивните бази. По този начин свинекомплексът стои на върха на генетичната пирамида в свиневъдството и определя основните тенденции на селекция и репродукция в страната.

От 2000 година, когато започва използването на средства по европейските програми е осъществен проект по програма САПАРД, който обнови голяма част от сградовия фонд за отглеждане на свине съгласно директивите на Европейския съюз. Фирмата притежава и лиценз за износ на продукцията в общността.

"Свинекомплекс Николово" АД не разпредели дивидент от печалбата си за миналата година, която е в размер на 100 725 лева. През юни акционерите решиха общо 50 386 лева от нея да останат като законови резерви. С останалите 50 340 лева се увеличиха допълнителните резерви на дружеството, които в бъдеще, според икономическата обстановка, ще послужат за покриване на евентуални загуби или разпределяне на дивиденти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във