Банкеръ Daily

Пари и пазари

Собственикът на "Спиди" ще приеме предложението на "Геопост"

Валери Мектупчиян,  изпълнителен член на съвета на директорите на "Спиди" АД, който  притежава непряко, а като мажоритарен собственик  контролира чрез "Спиди Груп" 3 500 367 от  акциите  на куриерската фирма  заяви, че най-вероятно ще бъде прието  търговото предложение на "Геопост" С.А. (Франция) , за което "Банкеръ"  вече писа  -  Геопост"  предложи да  изкупи  до 4 043 640, но не по-малко от 2 419 929 акции на  дружеството, на цена  от 58.67 лева за акция. 

Според рамков инвестиционен договор между "Геопост" и "Спиди груп" от 2014 г. французите имат правото да упражнят "кол опция", с която да придобият  от мажоритарния собственик допълнително 45%  от акциите с право на глас на "Спиди".  Тя е валидна до 31 януари тази година. Именно  в изпълнение на тази "кол опция" сега отправя търгово предложение за всички непритежавани от тях акции на куриерската компания. 

В момента французите притежават 24.81% от книжата с право на глас.

Данаил Данаилов и Авак Терзиян, членове на съвета на директорите на "Спиди", които пряко притежават съответно  2160 и 1800 акции, не възнамеряват обаче да приемат търговото предложение. Становището на мениджърите е, че предложената сделка няма да доведе до съществени промени в дейността на дружеството и "като цяло върху трудовата заетост в "Спиди" АД.

Общо 10.10% от книжата с право на глас са собственост на малки акционери  - фирми и индивидуални инвеститори. 

Комисията за финансов надзор все още не е обявила мнението си  по случая.

Facebook logo
Бъдете с нас и във