Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СОБСТВЕНИКЪТ НА ХИМКО ЗАСЕГА Е БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС

Членовете на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) наложиха временна забрана за публикуване на търговото предложение на мажоритарния собственик на Химко - Ей Ви Ес Ти Трейдинг (AVST Trading), за изкупуване на книжата на дребните акционери на торовия завод. Както предположи в миналия си брой в. БАНКЕРЪ, решението бе взето на извънредно заседание на комисията във вторник. Официалната причина за забраната на ДКЦК са констатирани от нея непълноти и несъответствия.
Според вътрешни източници решението на комисията се дължи на факта, че продажбата на акции ще може да се осъществява само в офиса на Първа инвестиционна банка в София. По този начин щели да се ощетят работещите във врачанския комбинат, а повечето от тях притежават и книжа от него. Неудобно и скъпо щяло да бъде те да пътуват до столицата, и то за да вземат в крайна сметка не повече от 40-50 лв. (при положение че притежават средно по около 300 акции). Освен това комисията е недоволна и от цената в търговото предложение на Ей Ви Ес Ти Трейдинг - 0.15 лв. за акция.
Фирмата, която е собственост на кипърския грък Андреас Теофилу и британската компания Юнайтед Кингдъм Газ енд Енерджи файненс (United Kingdom Gas and Energy Finans), е длъжна да отстрани несъответствията за седем работни дни след решението на ДКЦК. Този срок изтича в четвъртък, 5 юли. От същата дата започва да тече нов седемдневен срок, в който комисията може да издаде окончателна забрана за публикуването на предложението в два централни всекидневника, или пък да му даде зелена улица. Ако регулаторната институция на капиталовия пазар не се произнесе по случая до 5 юли, това ще се тълкува като мълчаливо съгласие.
Последствията от ново отхвърляне на офертата на Ей Ви Ес Ти Трейдинг са доста любопитни. Според чл. 149 ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), собственикът на Химко няма право да гласува с акциите си на общо събрание на дружеството от момента на покупката на книжата до публикуването на търговата оферта. И това положение няма да се промени до одобряването на последващо предложение. Така че в момента нищо не пречи на притежателите на останалите около 29% от капитала на производителя на карбамид да свикат общо събрание и на него да вземат решение за смяна на управителните органи на Химко. Законът за публичното предлагане на ценни книжа им позволява да го сторят, ако зад такава инициатива стоят поне 10% от акционерите. Още повече че дружеството вече е нарушило друга разпоредба на същия закон - събранието трябваше да бъде проведено най-късно до 30 юни.
Това естествено е само хипотетичен вариант. Защото Ей Ви Ес Ти Трейдинг едва ли ще протака изготвянето на законосъобразно предложение, в случай че е изправен пред заплахата да загуби контрол върху комбината, и то заради насрочено общо събрание от миноритарните му акционери. Свикването на този висш форум на дружеството по-скоро ще подтикне кипърско-британската компания да определи по-добри параметри на офертата си, които да минат безпроблемно през ДКЦК. Пазарната стойност на книжата на Химко през последните три месеца (тя се приема като база, върху която се изчислява минималната цена на предложението) се движеше между 27 и 44 стотинки. При сделката на блоковия сегмент от 23 май обаче, когато американската Ай Би И Транс ъф Ню Йорк (IBE Trans of New York) продаде дела си от 71.06% на новия мажоритарен собственик на врачанския завод, бе регистрирана цена от 0.15 лв. за акция.
Експертите от фондовата борса и ДКЦК са единодушни, че наредбата за търговите предложения, която уточнява начина на определяне на цената на търговото предложение, не прави разлика между транзакции на свободния и регистрационния сегменти на тържището. Така че нормативната база не позволява да се предявяват допълнителни изисквания към Ей Ви Ес Ти Трейдинг за по-висока стойност на офертата му към дребните акционери. Освен ако не се докаже, че цената на прехвърлянето от 23 май не е била манипулативна. Това ще е прецедент в досегашната практика по прилагането на ЗППЦК, влязъл в сила на 31 януари 2000 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във