Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КОМПЕНСАТОРКИ СЪНУВАТ ГОЛЕМИ ПЕЧАЛБИ

Страстите на пазара на компенсаторки се разпалиха отново. На пресконференция във вторник Сдружението на собствениците на записи хвърли бомбата, че заместник-министърът на икономиката Калоян Нинов е представил списък от 13 предприятия, дялове от които ще се продават срещу непарични платежни средства. Според тях, това ще вдигне цената на лучниковките до 40% от номиналната им стойност. Дружествата, които щели да се продават на борсата срещу компенсаторки, били Банка ДСК (до 25% от капитала й), БТК (до 20%), Булгартабак холдинг (до 13%), Български морски флот (до 30%), Българско речно плаване (до 30%), ТЕЦ-Варна (до 20%). Там е се продават и до 30% от акциите на седемте електроразпределителни компании. Вестник БАНКЕРЪ обаче научи, че в крайна сметка голяма част от фирмите ще отпаднат от този списък. Дяловете от тях ще се предлагат на фондовото тържище, ще зависят от обема на боновата маса, който още е в обращение. Това означава, че управляващите ще пуснат на търговете възможно най-малкия дял от книжа на тези дружества, колкото да погаси задълженията на държавата по закона Лучников и по Закона за земята. (Тези два норматива регламентират издаването на земеделските бонове.) И тъкмо затова едва ли ще бъде допуснато тези книжа рязко да поскъпнат. Пазарът на записи остана съвършено безразличен към тези вълнения. Цената им даже падна под 16% от техния номинал. Причината бе, че внезапно появилите се през миналата седмица купувачи се оттеглиха. В началото на тази седмица имаше търсене на малки номинали от страна на фирма приватизатор, която първоначално не бе изчислила правилно количество компенсаторки, които ще й трябват за плащане по сделка за раздържавяване. И тъй като трябваше да се справят с покупката в кратки срокове, инвеститорите не придиряха много за цената. Въпреки че отделни собственици на компенсаторки (по-скоро банки) спечелиха от тази единична сделка, тя изобщо не се отрази на котировките на записите поради малкия й обем. Другата важна новина от седмицата е, че след приемането на поправките в Закона за публичното предлагане на ценни книжа компенсаторките ще се признават за такива. Така вече няма да има правни пречки пред листването им на фондовата борса. Това е доста изгодно за собствениците на записи, тъй като реалната комисиона, която вземат инвестиционните посредници за транзакции с лучниковки, ще намалее значително заради ясните правила на борсовата търговия. Съответно маржовете между котировките за покупка и продажба ще се свият значително. Промените целят също да избутат от пазара непрофесионалните играчи - физически лица, които обикалят провинцията и изкупуват евтино книжата на непросветените собственици. Всъщност дейността на тези лица, които най-често са емисари на инвестиционните посредници, и сега няма да секне съвсем, но ще трябва да се извършва под друга форма (вероятно с издаване на нотариално заверени пълномощни от притежателите на записи, удостоверяващи, че купувачът може да се разпорежда с книжата, както намери за добре). Всъщност очакваното прехвърляне на компенсаторките в Централния депозитар и без това щеше да улесни тяхната търговия, така че дори и т. нар. емисари ще имат полза от промените.

Facebook logo
Бъдете с нас и във