Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СЛЪНЧЕВИТЕ ДНИ СВЪРШИХА

Слънчевите и топли дни за световната финансова система определено свършиха и отстъпиха на охладените есенни и зимни такива.
Федералният резерв на САЩ вече подаде ръка на угасващите кредитни колоси Фреди и Фъни като в същото време национализира застрхователния гигант AIG, от който придоби 80%.
Централната банка на щатите обаче не успя да помогне на изпадналите в затруднение инвестиционни банки. Междувременно Lehman Brothers банкрутира. Това е четвъртата по големина инвестиционна банка в щатите.
Другата голяма новина- Bank of America купува Merill Lynch за 50 милиарда долара обиколи няколко пъти пазарите и замая инвеститорите.
Явно слънчевите и топли дни за финансовите пазари свършиха и настава време за абсолютно хладни и премерени финансови операции.
В тези дни на разруха доверието между основните кредитни институции е подкопано сериозно. В резултат на което кредитното доверие ерозира и намира реално отражение в по-високите котировки по CDS, в това число и на страни като нашата, попадаща в групата на развиващите се пазари.
Само в рамките на последната седмица цената на кредитното доверие в страната ни в 10 годишния времеви диапазон ерозира от 255 до 275 базисни точки. Това на практика означава, че при равни други условия родните 10 годишни книжа ще се търгуват с 2.75% годишна доходност по-висока спряма приетите за еталон германски и щатски книжа. Имайки предвид обратно пропорционалната връзка цена доходност, това значи по-ниска цена за родните държавни ценни книжа.
Наистина през изминалата работна седмица цената на акциите спадна със 7%, според щатския фондов индекс DJIA. В същото време цената на ДЦК на щатското правителство се повишиха значително, но цените на родните книжа се понижиха, именно поради сериозно разклатеното доверие в родната икономика, че ще съумее да устои на световните финансови бури.
Ценовите равнища на родните държавни облигации деноминирани в щатски долари с падеж януари 2015 г. , търгувани на световните финансови пазари се сринаха от 113.12 долара (5.75 % годишна доходност) до 112.55 щатски долара (5.84 % годишна възвращаемост).
Цената на другата ни облигационна емисия в евро с падеж януари 2013 г. отбеляза спад от 107.2 евро (5.57 % годишна доходност) до 105.26 евро (6.07% годишна възвращаемост).
За отбелязване е и факта, че в условия на несигурност цената на златото се повишава значително. Това се случи и през изминалата седмица, когато цената му от 745 щатски долара за трой унция достигна 890 щатски долара или ръст от почти 20% в рамките на няколко работни дни, който не се наблюдава често.
У нас Министерство на финансите се престраши и пусна в обръщение 3 месечна емисия държавни съкровищни бонове с обща номинална стойност от 15 млн. лева. Първичните дилъри подадоха поръчки за близо 46 млн.лева. Достигнатата средна продажна цена се установи на 98.96 лева за 100 номинал. Имайки предвид и комисионните на централната банка то доходността на инвестицията е точно 3.92 % на годишна база.
Тази уникално висока цена, т.е. ниска доходност можем да си обясним само с непреодолимото желания на част от първичните дилъри да се сдобият с родни ДЦК на всяка цена.
Тука е мястото да се каже, че през последните работни дни еднодневните депозити на междубанков паричен пазар достигнаха 5.5 % годишен лихвен процент. Едноседмичните се търгуваха при около 6%, а едномесечните при близо 7% годишна лихва. Нека да не забравяме, че до 15-то число на месеца юридическите лица превеждат дължимите месечни вноски по акцизи, ДДС и данък печалба. За последните две седмици само с приходите по тези пера финансовото ни ведомство увеличи богатството в хазната с близо 1 милиард лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във