Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Слънце Стара Загора Табак" вдига капитала за нови проекти

Тютюневата индустрия е изправена пред големи промени. Големите цигарени концерни вече представиха на пазара разработките си за бездимни цигари. Българските производители са далеч от тези новости, но и те не спират да инвестират в развитието на своята дейност.

Капиталът на "Слънце Стара Загора Табак" АД ще бъде увеличен от 1 177 860  лева, разпределен в същия брой обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност един лев, на 2 827 860 лева чрез издаване на нови 1 650 000 обикновени акции, всяка една с номинална стойност  един лев и емисионна стойност 10.80 лева. Решението е взето на заседание на съвета на директорите на фабриката за производство на цигари, проведено на 18 февруари.

"Слънце Стара Загора Табак" завърши миналата година с повишаващи се приходи от продажби и печалба в размер на 3.578 млн. лева. Компаниите в бранша у нас работят в силно конкурентна среда. Значителен е дялът на нерегламентираните продажби на цигари на вътрешния пазар, което пък води до свиване на покупателната способност на населението, увеличение на цените на суровините и материалите, както и на ограничен и скъп достъп до финансови ресурси поради предпазливата кредитна полотика на банките. Другите фактори с негативно отражение върху дейността са продължаващата икономическа криза, нестабилността в европейската общност, както и забраната за пушене на обществени места, големите глоби и  повишаването на акцизите.

"Слънце Стара Загора Табак" АД e специализирано в обработката на тютюн и производството на тютюневи изделия. Освен основните си продукти - цигари и рязан тютюн, изработва и филтърни пръчки. За рецептурите на своите марки използва тютюни от цял свят, от които създава класически блендове American и Virginia. Фабриката произвежда цигари с формати King Size и Slims, а така също и рязан тютюн. Тя използва технологично оборудване от Италия, Великобритания и Германия, което й позволява честа смяна на асортименти, в това число и производство на нови изделия. Фирмата изнася продуктите си в над 20 държави.

През 2008 г. "Булгартабак холдинг" АД прекрати договора за лицензия на търговска марка и скоро след това дружеството престава да бъде част от групата "Булгартабак". На следващата година след поредица от сделки с акции между различни юридически лица е достигнато настоящото разпределение между притежателите на капитала на "Слънце Стара Загора Табак" АД. В края на 2018-а бившият приватизационен фонд "Сила холдинг" АД контролира 61.74% от акциите с право на глас в общото събрание. "Централна кооперативна банка" АД има дял от 7.31%, а други фирми и индивидуални инвеститори си поделят съответно по 24.52% и 2.66 на сто. Нито един от членовете на съвета на директорите не притежава акции в дружеството, което управлява.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във