Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Слънце Стара Загора - Табак" ще строи нов завод за тютюневи изделия

"Слънце Стара Загора - Табак" АД ще изгради нов завод за производство на тютюневи изделия - цигари и рязан тютюн. Тази инвестиция ще обезпечи безпроблемно продължаване на дейността, нейното разрастване и евентуално диверсифициране.

На 13 май ще се състои извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Целта е мениджърите да бъдат овластени за покупката на недвижим имот и определяне на условията на тази сделка. Според доклада на директорите цената ще е между 1 и 12 млн. лева, а площта, която се търси - между 60 и 80 декара. Срокът за осъществяване на покупката е 18 месеца от приемане на решението от общото събрание.

Прогнозираните икономически ползи за "Слънце Стара Загора - Табак" са свързани с освобождавенето на досега ползвания от предприятието недвижим имот и по-доброто му реализиране (продажба или преобразуване). А също и с построяването на нови производствени сгради.

В дневния ред има и точката за преизбиране на членовете на съвета на директорите - Милен Тодоров, Диана Бонева-Кършакова и Моника Петрова, за нов мандат от три години. Ще се определи и размерът на възнагражденията на мениджърите.

Припомняме, че капиталът на "Слънце Стара Загора Табак" бе увеличен от 1 177 860  лева на 2 827 860 лева чрез издаване на нови 1 650 000 обикновени акции, всяка една с номинална стойност  един лев и емисионна стойност 10.80 лева. Решението бе взето на заседание на съвета на директорите през февруари.

В края на 2018-а бившият приватизационен фонд "Сила холдинг" АД контролира 61.74% от акциите с право на глас в общото събрание. "Централна кооперативна банка" има дял от 7.31%, а други фирми и индивидуални инвеститори си поделят съответно по 24.52% и 2.66 на сто. Нито един от членовете на съвета на директорите не притежава акции в дружеството, което управлява.

Facebook logo
Бъдете с нас и във