Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СЛЕД СУШАТА В НАЧАЛОТО НА АВГУСТ

БАНКОВАТА СИСТЕМА СЕ ПРЕПЪЛНИ ОТ ЛЕВОВЕ

Цената на овърнайт левовите депозитни сделки се срина под 3% в първия работен ден на изминалата работна седмица. Това бе почти тройно намаление спрямо предишния период. Спадът е още по-главоломен, ако се сравни с нивата, достигнати на 15 август. В този ден вследствие на остър недостиг на левове по сметки на търговските ни банки в БНБ цената на ресурса достигна 25 процента. Но изненадите не свършиха. В понеделник никой и не подозираше, че в края на работната седмица левовият ресурс ще поевтинее до 1 процент и нещо. Едноседмичният период пък се търгуваше при около 5%, но цената му спадна до 3.5% в края на периода. Въпреки голямото количество левове, участниците на пазара избягваха да договарят контракти за един месец, защото не можеха да определят цената - за едната страна по сделката тя винаги беше много висока, а за другата - твърде ниска. Среднодневните обороти бяха малко над 50 млн. лв., при много силен превес на предлагането над търсенето.
Причината за срива отново се дължи на операциите на бюджета и на състоянието на валутните позиции на банките. Този път хазната наля в банковата система над 50 млн. лв., половината от които бяха предназначени за първичните дилъри и техните клиенти за закупени от тях ДЦК, а другата част бе за субсидии и заплати за бюджетната сфера. В съчетание с удължаването на левовите позиции на банковата система с приблизително същата сума, за сметка на скъсяване на валутната, в системата се натрупват около 100 млн. лв. повече в сравнение със средата на август. Така нуждата от свободни левови средства на търговските ни банки беше не само напълно задоволена, но на моменти някои от тях оставаха и с излишъци по сметки при БНБ. Това принуди много от банките ни отново да удължат валутните си позиции. До 3 септември, когато изтича последният срок за регулиране на салдата по сметки на търговските банки в съответствие с изискването те да поддържат минимални задължителни резерви, едва ли ще има някаква промяна в цената на левовия ресурс. Още в първите дни на новия регулативен период, който започва от 4 септември, се очаква лихвите по овърнайт депозитните сделки да прескочат 4 процента.
БНБ насрочи за 3 септември поредния аукцион за продажбата на държавни ценни книжа. Емисията, която се предлага за пласиране, е тримесечна и безлихвена. Общата сума на съкровищните облигации, както обикновено, е с номинална стойност 10 млн. лева. Достигнатата средна годишна доходност при продажбата им автоматично се приема за основен лихвен процент (ОЛП), който е в сила от датата на емисията. Размерът на ОЛП в момента е 4.75%, което е най-високата му стойност от началото на годината досега.

Facebook logo
Бъдете с нас и във