Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СЛАБАТА ТЪРГОВИЯ С БЪЛГАРСКИ КНИЖА СТАВА ТРАДИЦИЯ

Търговията с български еврооблигации през седмицата беше сравнително слаба. Като цяло върху котировките на книжата на развиващите се пазари влияеха новините от Бразилия и Турция.Най-голям интерес инвеститорите проявиха към еврооблигациите с падеж 2015 година. През периода почти без промяна останаха цените на българските еврооблигации, деноминирани в евро, докато емисията, деноминирана в щатски долари, премина нивото от 100.00 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал.В края на седмицата емисията с падеж 2007 г. се търгуваше при доход 6.65-6.75%, емисията с падеж 2013 г. - при доход 8.15-8.20%, и емисията с падеж 2015 г. - при доход 8.20-8.30 процента. През следващата седмица очакваме цените да останат почти без промяна.На борсата бяха сключени сделки с книжа от две емисии ипотечни облигации - на Първа инвестиционна банка с номинал 134 000 евро при доход 7.35%, и от втората емисия на Българо-американска кредитна банка с номинал 17 000 евро при доход 7.18 процента. Със ЗУНК-облигации не бяха регистрирани окончателни продажби. Котировките им се задържаха на нива 79.80-80.00 щ. долара, но в момента няма голям интерес за покупка на тези нива. Цените на българските брейди облигации по просрочените лихви и с първоначално намалени лихвени плащания останаха почти без промяна, докато облигации с отстъпка от номинала повишиха своята цена с около 1 щ. долара за 100 щ. долара номинал.До голяма степен цените на българските облигации ще зависят от хода на сделките за приватизацията на БТК и на Булгартабак, както и от общото движение на книжата на развиващите се пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във