Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Слаб дим около индексите на БФБ

Съветът на директорите на БФБ-София засега няма да променя базата за изчисляване на водещия борсов индекс SOFIX поне до март 2013 г., съобщи представител на борсовия оператор. Причината се оказа доста прозаична - няма достатъчно публични компании, които покриват критериите за участие в SOFIX. Констатацията е логична на фона на слабата ликвидност и при липсата на интерес към операциите на фондовата ни борса. Тъй като този проблем изниква не за първи път, в следващите месеци директорите й ще обмислят промени в методологията за изчисляване на показателя и съответно ще излязат с предложения по-нататък, уточниха от БФБ-София.


След вписването на решението за прекратяване на Еларг Фонд за земеделска земя АДСИЦ - София, и обявяването му в ликвидация в Търговския регистър борсата ще извърши извънредно преразглеждане на индексите SOFIX, BG 40 и BG TR30, в които дружеството участва, и допълнително ще бъде взето решение за състава им.


Съветът на директорите на БФБ-София е направил необходимите периодични промени в останалите борсови индекси и те ще влязат в сила от 24 септември.


От широкия


BG40

nbsp;


са извадени ТБ Българо-американска кредитна банка АД, рекламната компания Билборд АД, Петрол АД, Алкомет АД - Шумен, и Спарки Елтос АД - Ловеч. Списъкът попълниха ТБ Корпоративна търговска банка АД, две дружества със специална инвестиционна цел - Агро Финанс и Актив Пропъртис, ЗД Евро инс АД и Биовет АД - Пещера. BG 40 e индекс, който се състои от 40-те емисии обикновени акции на дружествата с най-голям брой сделки за последните шест месеца.


Трите бивши приватизационни фонда - Индустриален капитал холдинг АД, Албена инвест холдинг АД и Синергон холдинг АД, заедно с Адванс Екуити холдинг АД, са компаниите, които отпадат от


BGTR30

nbsp;


Те направиха място на Агро Финанс АДСИЦ, на Благоевград-БТ АД и на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - София, което инвестира в недвижими имоти по морето. Към тях се присъедини и дистрибуторът на лекарства и медицинско оборудване Софарма трейдинг АД.


BG TR30 е индекс, базиран на промяната на цените на обикновените акции, включени в него, като всяка от участващите емисии е с равно тегло. Важни при избора са критериите: пазарна капитализация, брой сделки и оборот за последните шест месеца и фрий-флоут (количеството на свободно търгуваните акции на борсата).


В състава на индекса, измерващ представянето на дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя (АДСИЦ) -


BGREIT

nbsp;


има само една промяна. На мястото на Ексклузив Пропърти, което влезе в списъка на 13 август на мястото на извадения Еларг Фонд за земеделска земя, сега влиза Болкан енд Сий Пропъртис.


През изминалите шест месеца стойността на BGREIT нарасна с 32.30%, като на 13 септември индексът затвори при 78.92 пункта. И това не е случайно, като се има предвид доброто представяне на акциите на дружествата със специална инвестиционна цел, особено на занимаващите се със секюритизация на земеделска земя.


При незначителните сделки с останалите акции на БФБ-София не предизвикват изненада слабите промени в котировките на другите три индекса. SOFIX повиши стойността си само с 3.55%, BG 40 - със 7.12%, а BG TR30 добави едва 1.40 процента.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във