Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Скучна седмица на пазара на държавен дълг

Николай Ваньов

Брокер, Инвестбанк АД

 

На международните пазари на държавен дълг не се наблюдаваха резки изменения. Доходността на основните книжа през седмицата се движеше в резонанс с икономическите данни, като ръстът бе концентриран в американските ДЦК, докато при книжата на страните от еврозоната наблюдавахме понижения.

За САЩ анализаторите предвиждат, че Федералният резерв ще повиши по-рано основните лихви. Въпреки това инфлационните очаквания са все още на ниски нива. Комбинацията от тези два фактора води до т. нар. изравняване на кривата на доходността, при което при краткосрочните книжа се наблюдава по-висок ръст на търсената от инвеститорите норма на възвръщаемост, отколкото при дългосрочните. Наблюдавахме разлики в доходността между три- и 30-годишните щатски облигации под 206 базисни точки – най-ниските от 2009-а  насам. При ключовите десетгодишни книжа търсената от инвеститорите норма на възвръщаемост достигна 2.359% - с 6 базисни точки по-висока, отколкото през предишната седмица. В същото време на проведен аукцион на емисия със същата срочност коефициентът на покритие, който измерва интереса на инвеститорите, достигна най-ниската си стойност от 15 месеца.

В Европа новините и изгледите продължават да са по-негативни, отколкото в Щатите. Прогнозите на Европейската централна банка за темпа на инфлацията и растежа на БВП в еврозоната за 2015-а бяха намалени съответно до 1.4 и 1.2 процента. В същото време цените на основните ДЦК в евро се търгуваха при изключително ниска доходност, поддържани от намеренията на ЕЦБ за допълнителни монетарни стимули, като при някои книжа бяха достигнати рекордно ниски равнища. Търсената от инвеститорите доходност по десетгодишните германски облигации падна до 0.796% - седмично понижение от две базисни точки, като в отделни моменти тя падаше под 0.76% - рекорд в историята на търговията им. При френските ДЦК също наблюдавахме спад на търсената от инвеститорите доходност с две базисни точки - до 1.163 процента. Без особени новини или икономически данни от Великобритания десетгодишният английски дълг се търгуваше при доходност от 2.183% - с 1.8 базисни точки по-ниска, отколкото през предишната седмица.

В периферията на еврозоната имаше засилено търсене на по-краткосрочни книжа, което бе демонстрирано на аукциона за италиански дълг в четвъртък (13 ноември). Въпреки ниската инфлация и песимистичните прогнози инвеститорите все още намират нивата на доходност на периферните страни за атрактивни, още повече с подкрепата на ЕЦБ и очакваното, но засега непотвърдено изкупуване на държавен дълг от нея. Търсената от инвеститорите доходност по десетгодишните италиански ДЦК достигна през седмицата 2.37% - понижение от 0.4 базисни точки, докато тази по сходните испански книжа затвори при нива от 2.125 % и седмичен спад от 2.8 базисни точки.

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във