Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СКАНДИНАВСКИТЕ КРАВИ КАТО ФАКТОР НА ПРОГРЕСА

Николай Майстер, финансов анализатор на Бета корп

През изминалата седмица цените на акциите в Лондон достигнаха нивата си отпреди 11 септември. Това дава основание да се вярва, че емоционалната реакция след атентатите вече е преодоляна. Сега обаче пазарът е изправен пред много повече въпросителни. Ясно е, че перспективите за развитието на световната икономика са по-лоши, отколкото преди атентатите в САЩ, и покачването на цените от последните няколко седмици може да бъде само кратковременно отклонение в дългосрочния тренд надолу. Заплахата от антракс се яви като допълнителен изнервящ фактор. Инвеститорите, а и не само те, са изплашени от неизвестността докъде може да доведе света биологичният тероризъм. Именно тази несигурност притисна цените на акциите в Лондон и през последните дни те се движеха в тесни граници при много нервна търговия. На фона на всичко това започна да набира скорост една нова интрига. Главните акционери на Ел Ай Еф Еф (LIFFE) - Лондонската борса за финансови фючърси и опции, обявиха намерението си да я продадат. Ел Ай Еф Еф е вторият по големина пазар за дериватни продукти в Европа. През седмицата стана ясно, че интерес към него са проявили трите най-големи европейски борси: Лондонската фондова борса, Дойче Бьорсе (Deutsche Borse) и Юронекст (Euronext), която управлява борсите в Париж, Брюксел и Амстердам. Всички те ще бъдат поканени да направят оферти, като цената не трябва да бъде по-ниска от 14 англ. лири за акция. Според наблюдатели на пазара, интересът именно на тези три компании е нормален. Те обаче ще трябва внимателно да обмислят предлаганата цена, като преценят ползите, които биха получили от продуктите, търгувани сега на Ел Ай Еф Еф. Интересно е какво ще стане, ако Дойче Бьорсе спечели наддаването? Сега тя е собственик на Юрекс (Eurex) - най-големия пазар на деривати в Европа, и новата й евентуална придобивка може да й създаде проблеми с антимонополните власти. Малко встрани от сериозните проблеми на пазара в петък излезе един доклад на инвестиционната банка Креди Суис Фърст Бостън. Той дойде след публикация във финландската преса, според която пет компании за млечни продукти са започнали да използват специални роботи за доене. Към машините е монтирано устройство, което ще изпраща кратко съобщение до мобилния телефон на фермера, ако възникват някакви проблеми с доенето на кравите. Според аналитиците на инвестиционната банка това ще разшири много пазара на телеком услуги в скандинавските страни, тъй като досега те са включвали в своите пазарни проучвания само хората. Сега като се добавят кравите, търсенето на телеком-услуги вероятно ще нарасне още повече.

Facebook logo
Бъдете с нас и във