Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Сирма Груп" ще се търгува на борсата

И първата българска компания от ИТ сектора излиза на "БФБ-София". В момента са представени там две интернет медийни дружества - "Инвестор.БГ" и "Уеб медия груп". Ентусиазмът около "Дир.БГ" бързо стихна, след като беше отписано през миналата година. Още няколко ИТ дружества ("Ай Ти Ди Нетуърк" АД - Пловдив, и др.) минаха през фондовата борса, но само като емитенти на облигационни емисии, а после продължиха развитието си извън борсовото тържище.

Българските играчи на "БФБ-София" са зажъднели за нови компании и за алтернативи за инвестиране. А повечето от чуждестранните фондове я напуснаха преди години именно заради липсата на такива възможности.

Появата на борсата на най-голямата софтуерна компания с български акционери - "Сирма груп холдинг" АД, е част от плановете й за разрастване. От 16 септември започва подаването на поръчки за записването на акции на дружеството. Инвеститорите ще имат 30 дни да заявят участието си. Решението за първично публично предлагане (initial public offering - IPO) на книжата на най-голямата българска IT компания акционерите й взеха през декември миналата година. Проспектът обаче беше одобрен от Комисията за финансов надзор на 21 юли.

"Сирма груп" ще предложи на инвеститорите 16 млн. нови и още 2 491 858 от съществуващите акции, или общо 18 491 858 броя. Всички те са с номинал от 1 лв. и с емисионна стойност в рамките между 1.20 лв. и 1.65 лева.

Софтуерната компания ще опита да привлече от инвеститорите до 26.4 млн. лв., с които ще развива дъщерните си дружества. Досега тя е разчитала само на собствени средства, но според мениджърите й с акумулирането на парични средства от това IPO ще може да доразвие перспективни продукти, а и да разшири географското си присъствие. Публичното предлагане ще се смята за успешно, ако бъдат записани минимум 8 млн. акции. В момента никой от собствениците не притежава дял над 50% от книжата на фирмата. Основните акционери в "Сирма груп холдинг" са основателите й - Веселин Киров, Георги Маринов, Явор Джонев, Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Красимир Божков и Огнян Чернокожев, които притежават по около 10 процента. Други ключови служители също имат акции.

Очаква се на 16 октомври да стане ясна окончателната емисионна стойност на акциите, по която те ще бъдат записани. "Сирма груп холдинг" ще увеличи капитала си със записаните нови книжа. В момента той е 49.84 млн. лв. и ако бъдат пласирани успешно всички издадени акции, капиталът ще достигне 65.84 млн. лева. Между планираните инвестиции например е създаването на дъщерно дружество в САЩ, което да се занимава с консултантска дейност и с привличане на допълнителен капитал. Ще бъде открито и ново звено за научноизследователска и развойна дейност.

В други държави борсата е най-евтиният начин за набиране на финансови средства за бизнес развитие. В България обаче рядко се правят първични публични предлагания. Ако процедурата завърши успешно, "Сирма Груп Холдинг" ще стане публична компания и ще регистрира емисията си за търговия на "БФБ-София" в края на годината. Публичното предлагане на софтуерната компания се нарежда сред най-големите у нас и ще е първото за борсата ни от 2013-а насам. Ако пък се запишат всички книжа, то ще стане най-голямото у нас след това на "Енемона" АД през 2007 година.

 

 

На 1 юни тази година "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД направи вторично публично предлагане, като пусна за търговия на "БФБ-София" нови обикновени акции от увеличението на капитала си. Размерът на емисията преди процедурата беше 43.5 млн. лв., разпределен в същия брой книжа с номинална стойност по 1 лв. всяка. Увеличението стана с 6.1 млн. акции, а капиталът нарасна до 49.6 млн. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във