Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Сирма Груп“ ще плати 1.4 млн. лв. дивидент от печалбата за 2021 г.

Общото акционерно събрание на акционерите на българската софтуерна компания „Сирма Груп холдинг“ е одобрило предложението на мениджърите да бъде разпределен дивидент от печалбата за миналата година в общ размер на 1 400 000 лева. Тази сума се образува от остатъка от печалбата за 2021 г. - 930 974.24 лв., плюс още 469 025.76 лв. от натрупаната неразпределена печалба за минали години. „Сирма Груп Холдинг“ ще разпредели дивидент за втори път, откакто компанията е публична. 

Той ще започне да се изплаща в рамките на 60 дни от провеждането на общото акционерно събрание, съгласно изискванията на „Централен депозитар“ АД.

Право да получат дивидент имат всички акционери на „Сирма Груп холдинг“, вписани в регистъра на централния депозитар към 14-я ден след провеждане на общото събрание. Акционерите ще получат своя дивидент чрез „Централен депозитар“ или чрез клоновата мрежа на търговска банка.

От холдинга допълнително ще оповестят началната и крайна дата за изплащане на дивидента, както и търговската банка, която ще обслужва процеса.

Това решение беше гласувано след като акционерите приеха доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството и годишните финансови отчети за 2021 г. (индивидуален и консолидиран).

Печалбата на компанията след данъци за миналата година е 1 034 415.82 лева. От нея към фонд „Резервен“ ще бъдат разпределени 10% или 103 441.58 лв., а от натрупаните печалби от минали години ще се покрие загуба от преди 2015 г. в размер на  13 669.81 лева.

„Сирма Груп холдинг“ АД е една от най-големите софтуерни групи в България, пионер в областта на технологиите с изкуствен интелект. Компаниите от холдинга са специализирани в създаването на поръчков софтуер, системна интеграция, бизнес консултиране и професионални софтуерни услуги в няколко направления – банки и застраховане, пазарно разузнаване, опаковъчна промишленост, търговия,  пътувания и хотелиерство, логистика и транспорт, културно наследство и здравеопазване. В групата работят над 650 софтуерни специалисти, които са реализирали хиляди успешни проекти по света.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във