Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Сирма груп " ще направи най-голямото обратно изкупуване на собствени акции

Към момента няма конкретно решение относно последващото използване на тези книжа, отбиляза изпълнителният директор на "Сирма груп" Цветан Алексиев.

Общото събрание на "Сирма груп холдинг" гласува за изкупуването на 19 млн. собствени акции, или до 32% от капитала си. А за това ще са й необходими около 20 млн. лева. Акционерите се събраха на 26 август, за да вземат решение по това предложение на мениджърите.

На извънредната среща на притежателите на книжа на единствената ИТ компания, включена в индекса SOFIX, са присъствали – лично или чрез свой представител, акционери, които притежават общо 39 335 536 акции, съответно права на гласуване на общото събрание, или 66.27% от капитала.

Прави впечатление, че минималната цена за изкупуването е 0.1 лв. за акция, като тя е в пъти под пазарната й цена - 0.70 лв. за дял, в деня на срещата на акционерите. В същото време максималната цена ще е 2 лв. на акция. Изкупуването на тези книжа ще продължи до 31 декември 2022 година. Числата в счетоводния отчет към края на март показват, че компанията притежава парични средства в размер на 12.4 млн. лева.

В отговор на въпроси на акционери изпълнителният директор на "Сирма груп" Цветан Алексиев отбелязва, че обратното изкупуване на собствени акции ще се финансира с привлечен капитал и приходи от дейността на дъщерните дружества на холдинга. Към момента на провеждане на общото събрание няма конкретно решение относно последващото използване на тези книжа.

Ако това обратно изкупуване се осъществи, то ще бъде рекордно като дял от капитала на борсова компания у нас, а именно 32 процента.

Обратното изкупуване не е непозната практика у нас. "Софарма" АД е най-яркият пример с около 9.15 млн. обратно изкупени собствени акции за около 40 млн. лева. "Монбат" пък беше събрал 1.05 млн. собствени книжа за около 6.5 млн. лева, но се раздели с тях. Около 3% от капитала си бе изкупила и "Албена" АД, но те бяха използвани за компенсиране на акционери при сливането й с "Албена инвест холдинг" АД. Обратни изкупувания са правили също "София комерс - Заложни къщи" АД, "Инвестор.БГ" АД, "Топливо" АД и други компании.

След листването на БФБ се забелязва, че основни акционери в "Сирма груп" намаляват своя дял. В компанията няма мажоритарен акционер, а с най-голям дял са няколко средно големи притежатели на акции, които са всъщност създателите на компанията.

През годините в борсовата история на "Сирма груп" се вижда като че ли търсене на някаква възможност от тези именно акционери за излизане от компанията - споменават се чуждестранни инвеститори, прави се увеличение на капитала, сега и обратно изкупуване.

"Сирма груп" е специализирана в областта на ИТ технологии - разработка на софтуер, системна интеграция и внедряване на софтуерни решения и системи.

Компанията реализира успешно IPO през 2015 г. и излезе на борсата с увеличение на капитала при емисионна цена от 1.2 лв. на акция. От 2017 г. акциите на компанията са включени в индекса SOFIX. Те се търгуват на сегмент Premium на БФБ от април 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във