Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Сирма груп" планира вторично предлагане на акции

Изпълнителният директор на "Сирма груп холдинг" Цветан Алексиев удари камбанката при бедята на фондовата борса.

Борсовият оптимизъм пришпорва цените на акциите на някои от публичните компании и на борсовите индекси на "БФБ-София", а акционерите им печелят, без да си мръднат пръста.

Акционерите на "Сирма Груп холдинг" ще получат паричен дивидент в размер на 0.01 лв. за една своя акция, или общо 593 605 лв., от печалбата за 2016 година. Остатъкът от нея се отнася в сметка "Неразпределена печалба" от минали години.

Преди две години "Сирма Груп" стана публична компания след най-успешното първично публично предлагане на акции на технологична компания, реализирано на "БФБ-София". Сега общото събрание на ИТ компанията е взело решение за изкупуване на до 1 млн. собствени акции или до 1.7% от капитала й, като срокът за това е до края на тази година. Минималната цена за процедурата е 0.80 лв., а максималната - 1.50 лв. за брой. В холдинговата група няма голям инвеститор. Книжата са разпределени между 762 индивидуални инвеститори, който държат 88.81% от акциите с право на глас, и 43 фирми, притежаващи  11.19% от капитала.

Българският технологичен концерн "Сирма Груп" обяви още, че ще има нужда от допълнително финансиране за своето бизнес развитие и планира вторично предлагане на акции чрез Българската фондова борса в края на тази година и началото на следващата. А изпълнителният директор на холдинга Цветан Алексиев уточни, че компанията търси инвестиция от около 20 млн. евро.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във