Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Сирма Груп“ концентрира собствеността в „Сирма Солюшънс“

В изпълнение на стратегията на „Сирма Груп холдинг“ за концентриране на собствеността, акционерите на дъщерното дружество „Сирма Солюшънс“, които са и негови служители, преоформиха своите инвестиции от акционери на „Сирма Солюшънс“ в акционери на „Сирма Груп“.

Успоредно с това холдингът стана единствен собственик на „Сирма Солюшънс“. Транзакциите с акциите са извършени на извънборсов пазар на текущи пазарни цени.

Чрез тези операции се постигат два ефекта за групата. Първо, синхронизират се интересите на ключовите служители на най-голямата компания в „Сирма Груп“ - „Сирма Солюшънс“, с тези на дружеството майка.

Вторият ефект е свързан с това, че „Сирма Груп“ става едноличен собственик в своето най-голямо дружество. Тя ще остане и единствения от групата на „Сирма“ държател на акции от капитала на другата си дъщерна фирма след евентуалната продажба по-късно тази година на мажоритарен дял от „Сирма Ей Ай“ АД на инвестиционно дружество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във