Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Сирма груп холдинг" удължи срока за записване на новите акции

След успешно IPO "Сирма груп холдинг" стана публична компания и регистрира емисията си за търговия на БФБ в края на 2015 годината.

"Сирма груп холдинг" АД удължава срока на публичното предлагане на ценни книжа във връзка с увеличението на капитала, става ясно от уведомление до инвеститорите. След взето решение на съвета на директорите на дружеството срокът за записване на акции и заплащане на цената се променя на 35 работни дни от крайната дата за прехвърляне на правата, тоест крайната дата за записване на акции и заплащане на цената се променя от 21 януари на 15 февруари. От компанията те съобщават подробности защо се прави удължаването.

Промените са отразени в проспекта, потвърден от Комисията за финансов надзор с решение от 12 юни миналата година, като засягат предвидения график на публично предлагане, както и очаквани дати на регистрация на увеличението на капитала в Търговския регистър, регистриране на новите акции в „Централен депозитар“ АД, начало на търговия на новите акции на фондовата борса, като и медията за публикации, изискуми по проспекта във връзка с публичното предлагане: www.x3news.com.

Останалите условия на публично предлагане на ценни книжа от увеличението на капитала на "Сирма груп холдинг" АД, предвидени в проспекта, потвърден от КФН, както и в съобщението по чл. 92а ЗППЦК, не се променят.

Мениджърите на "Сирма груп холдинг" очаква във фирмената каса да влязат 20 млн. евро от увеличението на капитала, като средствата ще се използват за повишаване на конкурентоспособността на продуктите на компанията, за подобряване на маркетинговата ефективност, както и за придобивания на други фирми. Това може да се случи след публичното предлагане на 39 573 679 нови акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една от тях. Най-нетърпеливите можеха да си купят права за участие в процедурата още на 7 декември.

Книжата се издават с цел увеличаване на капитала на технологичната компания от 59 360 518 лв. до 98 934 197 лева. Решението за това бе взето от съвета на директорите й на 2 май миналата година и се осъществява след потвърждение на проспект за публично предлагане на акции от Комисията за финансов надзор.
Капиталът на "Сирма груп холдинг" ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 19 786 839 броя акции. При положение че инвеститорите запишат увеличението на капитала на 100%, то това ще е най-голямото набиране на средства на Българска фондова борса за настоящата година, от което компанията ще набере 39.5 млн. лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във