Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Сирма Груп Холдинг" АД изплаща дивидентите за 2021 година

От понеделник - 8 август, "Сирма Груп Холдинг" АД започна изплащането на дивиденти на своите акционери за 2021 година.

Така тя изпълнява взето решение от Общото събрание на акционерите си. Изплащането ще стане по емисия ISIN: BG1100032140.

"Сирма Груп Холдинг" е най-голямата българска група от ИТ компании в страната. Съществува от 1992 г. и към днешна дата се състои от над 20 дъщерни компании и джойнт венчъри, специализирани в различни сфери като софтуерни решения, мобилни технологии, електронно управление (е-government), банкиране и застраховане, семантични технологии.

Повечето от компаниите в холдинга развиват изцяло нови идеи и разработват уникални нови продукти и услуги.

Право на получаване на дивидент имат всички акционери на „Сирма Груп Холдинг“ АД към датата 8 юли 2022 г., така както са отчетени от „Централен Депозитар“ АД.

Изплащаните дивиденти са за 2021 година. Общата им сума възлиза на 1.4 милиона лева или бруто 0.0236 лева на акция.

Акционерите, които се обслужват от инвестиционни посредници, ще получат своя дивидент чрез тях. Тези акционери, които нямат инвестиционен посредник (т.н. акционери от „Регистър А“ при „Централен Депозитар“ АД) ще могат да получат своите дивиденти от всички централни офиси на обслужващата „Обединена Българска Банка“ АД (актуален списък на тези клонове може да бъде достъпен и на следния линк: https://www.ubb.bg/offices/central-offices).

Дивидентите ще се изплащат до 8 февруари 2023 г. – шест месеца след началото на изплащането. След тази дата правата на акционерите за получаване на дивидент ще се запазят в следващите 5 години, и ще се изплащат директно от дружеството.

Разходите по изплащане на дивидент са поети от „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Допълнителна информация за условията за изплащане на дивидент, можете да намерите на страницата на дружеството: https://investors.sirma.bg/investors/shareholders-meetings.html .

Борислава Кирилова

Facebook logo
Бъдете с нас и във