Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Синергон холдинг" увеличава дела си в търговеца "Топливо"

Председател на надзорния съвет на бившия приватизационен фонд е Бедо Доганян.

"Синергон холдинг" АД сключило сделка за покупката на 230 358 акции от капитала на публичното дъщерно дружество "Топливо" АД, което търгува със строителни и отоплителни материали, течни горива и пропан бутан.

Закупените книжа представляват 4.34% от капитала на фирмата. В резултат от сделката, общият брой на притежаваните от "Синергон холдинг" АД 3 977 248 акции или 73.42% от капитала на "Топливо" АД нараства на 4 207 506 броя, което представлява 77.67% от книжата с право на глас.

"Топливо" АД заема едно от основните места на пазара на строителни материали в страната. Дружеството регулярно разширява асортимента на предлаганите стоки, отчитайки съвременните тенденции в областта на строителството и очакванията на потребителите. Притежава развита мрежа от складове и магазини, предлагащи широка гама от над 8000 артикула, групирани в различни категории. Компанията работи с голям брой производители и доставчици от страната и чужбина.

"Синергон холдинг" АД, наследник на национален приватизационен фонд с име "Петрол фонд", е мажоритарен собственик в над 20 предприятия, като притежава миноритарни дялове и в други дружества, от шест отрасъла. Търговията и услугите имат водещ дял в портфейла, следвани от туризма и химическата промишленост. Председател на надзорния съвет на холдинга е Бедо Бохос Доганян. Той е и член на борда на директорите на "Топливо" АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във