Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Синергон холдинг" ще изкупува акциите на "Светлина" по 5.50 лв. за един брой

Мажоритарният собственик запази цената на офертата си, въпреки че коригира търговото предложение, става ясно от решението на КФН.

Комисията за финансов надзор разреши на "Синергон холдинг" АД, София, да изкупи общо 185 802 броя акции от капитала на "Светлина" АД, Сливен, от останалите акционери на дружеството, съобщиха от регулатора. Това ще стане чрез инвестиционен посредник "Авал Ин" АД, като предложената цена за една акция е 5.50 лева за един брой.

В края на април бившият приватизационен фонд "Синергон холдинг" АД коригира търговото си предложение към акционерите на дъщерната фирма "Светлина" АД. Мажоритарният собственик обаче запази цената от 5.50 лв. за една акция, която първоначално бе предложил.
Припомняме, че на 15 март "Синергон холдинг" АД обяви намерението си да изкупи останалите 42% от акциите в "Светлина" АД, които не притежава. Сливенската фирма "Светлина" АД е част от портфейла на един от най-големите приватизационни фондове - "Синергон холдинг" АД. Компанията майка притежава в момента пряко 256 558 акции, представляващи 58 на сто от гласовете в общото събрание на дъщерната фирма.

Председател на съвета на директорите на "Светлина" АД е Бедо Доганян, който е член и на надзорния съвет на "Синергон холдинг". Асен Малинов е изпълнителен директор на предприятието. Двамата не притежават негови акции. Третият член на борда - Цецка Аладжова, има 23 акции, или 0.0052% от капитала.

Компанията майка не притежава 185 802 акции. Основната част от тях са собственост на "Ераст" ЕООД, което е вторият по големина акционер с дял от 37.03 на сто. Ако той приеме офертата, "Синергон холдинг" ще може автоматично да събере всички книжа и да отпише дружеството от публичния регистър и да го свали от търговия на "Българска фондова борса" АД. Малки дялове притежават и "Гаранционен фонд" (0.48%), "Виквижън" ЕООД (0.06%), а индивидуални инвеститорите държат 4.43% от акциите с право на глас.

Търговият предложител не възнамерява да преобразува или прекратява дейността на "Светлина" АД, както и да прехвърля контрола върху дружеството на трети лица.

За да изкупи книжата, които са извън портфейла му, "Синергон холдинг" трябва да извади 1 021 911 лева. В момента бившият приватизационен фонд притежава налични парични средства (в каса и безсрочни влогове) общо 123 000 лева. Но заедно с това има да събира и свои вземания - от свързани предприятия и клиенти и доставчици на сума  1.117 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във