Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Синергон холдинг" продаде едно и ликвидира две дъщерни дружества

"Синергон холдинг" АД продаде дяловото си участие от дъщерното дружество "Ритейл инженеринг" ООД - София, съобщиха от бившия приватизационен фонд. Сделката е за 48 дяла по 100 лева всеки или общо за 4800 лева. 

“Ритейл инженеринг” ООД е инженерингово дружество, учредено през 2004 г., с основна дейност комплексна доставка на технологично оборудване за бензиностанции и газ станции, както и сервизна дейност. Компанията извършва и цялостно проектиране, строителство и пуск в експлоатация на бензиностанции, газ станции и складови стопанства за съхранение на течни горива и газ.
Партньори на фирмата са: ADAST SYSTEMS A.S., TATSUNO EUROPE A.S., FRANKLIN FUELING SYSTEMS GMBH, OPW FUEL MANAGEMENT SYSTEMS.

Дружеството има повече от 100 клиенти в страната и чужбина. Сред тях са "Топливо" АД, "Синергон петролеум" ЕООД, "ГБС Инфраструктурно строителство” АД, "Асарел медет" АД, "Елаците мед" АД, "Косаня" ЕАД, "Бороспорт" АД, "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД, "Летище Пловдив" АД, "Интерскай" АД, "Екопроекти" ООД, "Албена холдинг" АД и други.

В края на юли "Синергон холдинг" АД съобщи за ликвидацията на две свои дружества. Едното е "Хивеа-Ким"  АД - Мадан, което произвежда и предлага всички видове каучукови смеси за автомобилни гуми и технически каучукови изделия. На проведено на 24 юли общо събрание на акционерите на фирмата, в която "Синергон холдинг" АД има дял от 34% от капитала, е взето решение за обявяване й в ликвидация. Срокът за приключване на процедурата е десет месеца. За ликвидатор на дружеството е определен Георги Чанков. 

"Шамот" АД - Елин Пелин е дъщерно дружество на "Синергон холдинг", който контролира 93.63% от капитала. Акционерите са взели решението за ликвидиране на компанията на извънредно общо събрание, проведено на 31 юли. Крайният срок за приключване на процедурата е 30 юни 2021 година. За ликвидатор на дружеството е избран Дончо Стоянов Иванов, който е член на съвета на директорите на "Шамот" АД. Компанията произвежда и предлага различни видове огнеупорни материали за нуждите на металургичната и химическата промишленост. През миналата година "Шамот" продаде основния си имот в Гара Елин Пелин на веригата за техника "Технополис България" за почти 3.1 млн. лева.

"Синергон холдинг" АД е мажоритарен собственик в над 20 предприятия, като притежава миноритарни дялове и в други дружества. Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща шест отрасъла, като приоритет имат търговията, туризмът, химическата промишленост. 

“Синергон холдинг” АД е създаден на 25 септември 1996 г. като национален приватизационен фонд с име "Петрол фонд". На 5 март 2002 г. общото събрание на акционерите приема името "Синергон холдинг".

Председател на Надзорния съвет е Бедо Бохос Доганян. Дружеството се представлява от председателя на Управителния съвет Евгения Димитрова Славчева, изпълнителния директор Марин Петров Стоянов и Васко Александров Танев, заедно и поотделно.

Към края на декември миналата година холдингът има 60 акционера - фирми, и над 156 000 индивидуални инвеститори. Големите акционери с повече от 5% акции от капитала са "Омега Би Ди Холдинг" АД с 44.3% и "Ераст" ЕООД с 6.3 процента.

"Синергон холдинг" АД има акционерен капитал от 18 358 849 лв., което го нарежда сред водещите холдингови структури в страната. 

От началото на годината акциите на компанията лъкатушат по ценовата стълбица, но все в посока надолу. Книжата започнаха през януари при 0.92 лева за един брой, а към момента се търгуват по 0.86 лева (при номинал от 1 лев).

Facebook logo
Бъдете с нас и във