Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Синергон холдинг" прибра още 32% от капитала на "Светлина" - Сливен

Председател на съвета на директорите на "Светлина" АД е Бедо Доганян

Трима акционери са приели търгово предлагане на "Синергон холдинг" АД  за закупуване и замяна на акции от капитала на "Светлина" АД - Сливен. Това става ясно от уведомлението за оповестяване на резултата от процедурата. Общият брой на акциите, събрани по подадените валидни заявления за приемане на търговото предложение, е 141 923. Сумата, която е постъпила в касата на търговия предложител е 780 576.50 лева.

Това означава, че "Синергон холдинг" АД е изкупил в резултат на търговото предложение общо 32.08% от капитала на "Светлина" АД.

Комисията за финансов надзор разреши на "Синергон холдинг" АД, София, да изкупи общо 185 802 броя акции или 42% от капитала на "Светлина" АД, Сливен, от останалите акционери на дружеството. Това стана чрез инвестиционен посредник "Авал Ин" АД, като предложената цена за една акция е 5.50 лева за един брой.

В края на април бившият приватизационен фонд "Синергон холдинг" АД коригира търговото си предложение към акционерите на дъщерната фирма "Светлина" АД. Мажоритарният собственик обаче запази цената от 5.50 лв. за една акция, която първоначално бе предложил.
Сливенската фирма "Светлина" АД е част от портфейла на един от най-големите приватизационни фондове - "Синергон холдинг" АД. Компанията майка притежава в момента пряко 256 558 акции, представляващи 58 на сто от гласовете в общото събрание на дъщерната фирма.

Председател на съвета на директорите на "Светлина" АД е Бедо Доганян, който е член и на надзорния съвет на "Синергон холдинг". Асен Малинов е изпълнителен директор на предприятието. Двамата не притежават негови акции. Третият член на борда - Цецка Аладжова, има 23 акции, или 0.0052% от капитала.

Търговият предложител не възнамерява да преобразува или прекратява дейността на "Светлина" АД, както и да прехвърля контрола върху дружеството на трети лица.

За да изкупи книжата, които са извън портфейла му, "Синергон холдинг" трябва да извади 1 021 911 лева. В момента бившият приватизационен фонд притежава налични парични средства (в каса и безсрочни влогове) общо 123 000 лева. Но заедно с това има да събира и свои вземания - от свързани предприятия и клиенти и доставчици на сума  1.117 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във