Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Синергон холдинг" коригира търговото за акциите на "Светлина"

Управлавяният от Бедо Доганян "Синергон холдинг" коригира търговото предложение за акциите на "Светлина" АД, но запази цената.

Бившият приватизационен фонд "Синергон холдинг" АД коригира търговото си предложение към акционерите на "Светлина" АД, съобщиха от сливенската фирма. Мажоритарният собственик обаче запази цената от 5.50 лв. за една акция.
Припомняме, че на 15 март "Синергон холдинг" АД обяви намерението си да изкупи останалите 42% от акциите в "Светлина" АД, които не притежава. Търговата цена в документите беше 5.50 лв. за всяка една от онези 185 802 броя, които са обект на търговото предложение предложението.
Сливенската фирма "Светлина" АД е част от портфейла на един от най-големите приватизационни фондове - "Синергон холдинг" АД. Компанията майка притежава в момента пряко 256 558 акции, представляващи 58 на сто от гласовете в общото събрание на дъщерната фирма.

Председател на съвета на директорите на "Светлина" АД е Бедо Доганян, който е член и на надзорния съвет на "Синергон холдинг". Асен Малинов е изпълнителен директор на предприятието. Двамата не притежават негови акции. Третият член на борда - Цецка Аладжова, има 23 акции, или 0.0052% от капитала.

Компанията майка не притежава 185 802 акции. Основната част от тях са собственост на "Ераст" ЕООД, което е вторият по големина акционер с дял от 37.03 на сто. Ако той приеме офертата, "Синергон холдинг" ще може автоматично да събере всички книжа и да отпише дружеството от публичния регистър и да го свали от търговия на "Българска фондова борса" АД. Малки дялове притежават и "Гаранционен фонд" (0.48%), "Виквижън" ЕООД (0.06%), а индивидуални инвеститорите държат 4.43% от акциите с право на глас.

Търговият предложител не възнамерява да преобразува или прекратява дейността на "Светлина" АД, както и да прехвърля контрола върху дружеството на трети лица.

За да изкупи книжата, които са извън портфейла му, "Синергон холдинг" трябва да извади 1 021 911 лева. В момента бившият приватизационен фонд притежава налични парични средства (в каса и безсрочни влогове) общо 123 000 лева. Но заедно с това има да събира и свои вземания - от свързани предприятия и клиенти и доставчици на сума  1.117 млн. лева.

Ключова в момента за "Светлина" АД е дейността по отдаване на недвижими имоти под наем, като тя се извършва изцяло в България. По този начин се осигуряват 70% от приходите на фирмата, става ясно от счетоводния й  отчет за четвъртото тримесечие на миналата година. "Синергон холдинг" ще запази предмета на дейност на дъщерното предприятие и запазване нивото на приходите от услуги, става ясно от търговите документи. Основната стратегия ще бъде насочена към запазване на съществуващите пазари и реализация на нови, търсене на технически и продуктови възможности, както и ефективно използване на наличните активи, контрол върху паричните потоци от основната дейност и подобряване на рентабилността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във