Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Син Карс Индъстри" стъпи на пазар beam на БФБ

Маню Моравенов и Росен Даскалов дадоха началото на борсовата търговия.

Търговията с акции на "Син Карс Индъстри" на пазар beam започва след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 2 милиона лева.
"Приветстваме "Син Карс Индъстри", които доказват, че пазарът за растеж beam реално помага на амбициозния български бизнес да мобилизира капитал и да бъде конкурентоспособен на световни терени. Нещо повече, това е ясен знак, че инвеститорите подкрепят бъдещето на зелена индустрия и устойчивото развитие на икономиката на страната ни“, заяви Маню Моравенов, изпълнителен директор на "Българска фондова борса" АД.
Размерът на емисията на компанията е 20 543 669 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев. Книжата й се търгуват на beam под борсов код SIN.
Допълнителният капитал, акумулиран oт "Син Карс Индъстри" ще се използва от високотехнологичния производител на електромобили за изграждане на роботизирана линия за производство на шасита и компоненти в Русе, закупуване на машини за производство, назначаване на допълнителен брой служители и производството на малка серия тестови автомобили за реализиране на пазара. С част от средствата, компанията ще финансира и установяването на представителството си в Германия, откъдето планира да навлезе на световните пазари с марката L CITY.

Създател и мажоритарен собственик на "Син Карс Индъстри" е инж. Росен Даскалов, който е и  бивш автомобилен състезател, с 30-годишен опит в автомобилния спорт и индустрия. Визията за развитието на иновативното производство на електромобили е продуктите да са основно насочени за европейския пазар, за да се отговори на бързо разрастващите се нужди от този сектор. 

Производителят на спортни състезателни автомобили и електромобили "Син Карс Индъстри" е втората компания от иновативен сектор, която придоби публичен статут на сегмента "Пазар за растеж на МСП" (BEAM) на "Българската фондова борса" АД. Успешен дебют през януари направи дружеството „Биодит“ АД с първото първично публично предлагане на специалния BEAM пазар за растеж на малки и средни компании.

 

Специалният пазар за растеж на МСП beam,

организиран от "Българска фондова борса“ АД, дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. Основната цел на Пазар beam е да осигури на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Пазар beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на "БФБ-София".

Facebook logo
Бъдете с нас и във