Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Син Карс индъстри" ще подкрепи растежа с увеличение на капитала си

Производителят на спортни състезателни автомобили и електромобили "Син Карс Индъстри" ще увеличи капитала си от 20 543 669 лева на до 34 239 448 лева. Решението е взето от мениджърите на фирмата.

Това ще стане чрез първично публично предлагане посредством пазарът за растеж на МСП BEAM e организиран от "Българска фондова борса" АД на 13 695 779  нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинална и емисионна стойност от по 1 лев всяка и емисионна стойност от 1.14 лева. Общата сума на увеличението е 15 613 188 лева. Предлагането ще се счита за успешно при записването на не по-малко от 2 500 000 броя акции.

Всеки инвеститор, притежател на права за участие в процедурата, може да запише най-малко една акция от новата емисия.

За новите акции ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от "Българска фондова борса".

Всички необходими документи  за увеличението на капитала ще бъдат изготвени от съветника на „Син Карс Индъстри“ – „Мейн кепитъл“ АД.

От "Син Карс Индъстри" обявиха, че продължава работата по затваряне на веригата на доставки и намирането на резервни доставчици от и възможно най-близо до Европа. Планът за второто полугодие е за разрастване на производствените мощности и увеличаване броя на готовите автомобили.

"Син Карс Индъстри" е втората компания от иновативен сектор, която придоби публичен статут на сегмента "Пазар за растеж на МСП" (BEAM) на "Българската фондова борса" АД.

Дружеството е собственост на група индивидуални инвеститори, които контролират 94.15% от акциите с право на глас, и на няколко фирми с дял от 5.85 на сто от капитала.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във