Банкеръ Weekly

щедрост

"СиЕсАйЕф" вади още пари за "Пампорово"

Инвеститорите не откликнаха особено ентусиазирано на търговото предложение за "Пампорово" АД. Две седмици след началото на процедурата тя не върви много гладко. Акционерите или не са разбрали, че има оферта към тях да осребрят вложението си в зимния курорт, или впечатлени от данните за добрите резултати на дружеството, в т.ч. и ръст на туристите, не искат да се разделят с акциите си.


Както обикновено в такива случаи нещата са по-прозаични. След като мениджмънтът на фонда обяви, че възнамерява да свали дружеството от търговия на "БФБ-София", естествено е инвеститорите да се опитват да изстискат колкото може повече от това си вложение. А търговият предложител пък желае да приключи колкото може по-бързо операцията и е готов да плати и по-висока цена за това. Но все пак не прекалено... Въпреки че счетоводната стойност на една акция към края на декември е 32.76 лева. Вероятно по тази причина фондът "СиЕсАйЕф" АД, който е собственост на банкерката Цветелина Бориславова, е изготвил коригирано търгово предложение до останалите акционери на "Пампорово" АД при цена от 7.58 лв. за акция, обявиха от туристическото дружество. Тя е с над 60% по-висока от предходната. В края на миналата година мажоритарният собственик поиска да изкупи и останалите 11.20% акции с право на глас в туристическото дружество на цена за акция от 4.71 лева. Съгласно закона, за да отпише компанията от регистъра на публичните дружества, му е необходимо да притежава дял от 95 процента.


На 21 февруари, когато бе огласена новата оферта, цените на акциите на туристическата фирма подскочиха до 6.30 лв. за брой, но борсовият ден все пак приключи спокойно - със сделка на стойност 4.68 лв. за една акция. Акциите на "Пампорово" АД не са от най-търгуваните на "БФБ-София". Последната сделка с тях бе на 24 февруари, когато цената им достигна до 7.10 лв. за брой. За последните дванадесет месеца книжата на дружеството са поскъпнали с 44.90 на сто.


Срокът за приемане на сегашното предложение е 28 дни от деня на публикуването му в два всекидневника.


"Пампорово" АД отчита 27% спад на приходите от продажби през изминалата година и повече разходи по дейността си, в резултат на което завърши със загуба от 1.517 млн. лв., а отчете печалба от 3.512 млн. лв. през 2012-а.


Корекция имаше и в търговото предложение за книжата на другото дъщерно дружество, в което "Сиесайеф" АД е акционер - "Деспред" АД. На 24 февруари бе предложена нова цена от 3.75 лв. за акция, с 65% по-висока.


Капиталът на софийската спедиторска фирма - в размер на 1 928 262 лв., е разпределен между "СиЕсАйеФ" АД (с дял от 44.252%) и "Перла Мениджмънт" ЕООД (с 45.751%). При това положение те са готови да съберат и тези 9.999% от акциите с право на глас, които са извън техния контрол.


Акциите на "Деспред" АД са регистрирани на "БФБ-София", но по-рядко привличат интереса на борсовите играчи. За последно сделка с тях е имало на 12 декември миналата година при цена 1.431 лв. за брой. За последната година тези книжа обаче са поскъпнали с 461.18 процента.


"Деспред" АД, което предлага въздушен, железопътен, автомобилен и морски транспорт, както и митническо агентство, трупаше загуба през всички тримесечия на миналата година. В края на декември тя нарасна няколко пъти - до 1.37 млн. лв., основно вследствие на извършена обезценка на активи, показва неодитираният счетоводен отчет. Продажбите на фирмата нарастват през 2013 г. с 13%, но при общите разходи по дейността този ръст е със 102.39% на годишна база. Дружеството финишира и 2012 г. на загуба, която беше в размер на 295 хил. лева.


След като Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрацията между предприятията, "СиЕсАйЕф" АД има пряк контрол върху "Перла Мениджмънт" ЕООД - София, а чрез него и непряк контрол върху спедиторската компания "Деспред" АД и "Пампорово" АД - Чепеларе. Фондът е посочил в документите си, че има дългосрочна стратегия за инвестиране в качествени спедиторски и туристически услуги, сочи в анализа си комисията. Конкретната му цел в случая е да направи инвестиции и впоследствие да разшири и разнообрази портфейла от предлагани услуги от двете компании.


 


 


Инвестиционният фонд "СиЕсАйЕф" АД потвърди, че при наличие на всички законови предпоставки възнамерява да поиска отписване на "Пампорово" АД и на "Деспред" АД от регистъра на публичните дружества емитенти на ценни книжа, който води Комисията за финансов надзор. Търговите предложения са внесени за разглеждане в надзорния орган, но той все още не се е произнесъл по офертите.Ясно е, че фондът ще финансира покупката на акциите със заемни средства. Той не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на двете дружества, нито да прави промени в капитала им, в състава на управителните им органи и в броя на служителите им една година след сключването на сделката.


Facebook logo
Бъдете с нас и във