Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"СиЕсАйЕф" събра под процент от книжата на "Деспред"

Общо 33 физически лица и две фирми, притежаващи 15 721 акции, или 0.815% от капитала на"Деспред" АД - София, са приели търговото предложение на "СиЕсАйЕф", става ясно от съобщението за приключването на процедурата. В началото на тази година фондът, собственост на банкерката Цветелина Бориславова, купи "Перла Мениджмънт" ЕООД и чрез него придоби непряк контрол върху спедиторската компания "Деспред" АД и "Пампорово" АД. По този начин той събра общо 90.003% от книжата на една от водещите спедиторски фирми у нас, изцяло българска.


След тази сделка мажоритарният собственик поиска да събере и другите 9.997% от акциите с право на глас, които бяха извън неговия контрол, като предложи цена от 3.75 лв. за всяка от тях. Фондът е финансирал сделките по изкупуване на тези книжа изцяло със заемни средства, уточняват от фирмата.


Търговият предложител не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на "Деспред" АД или на "СиЕсАйЕф". През последните години фирмата не е разпределяла печалбата си, а и в следващите години смята да реинвестира текущите и натрупаните печалби и да развива проектите си със собствени средства. Плановете на "Сиесайеф" са да запази постигнатия пазарен дял от компанията на пазара на спедиторски услуги, както и да поддържа наличния портфейл от услуги. А поради наличието на работещи складови терминали мениджърите на фонда не планират съществени инвестиции в краткосрочен срок.


"Деспред" АД, което извършва услуги с въздушен, железопътен, автомобилен и морски транспорт, както и митническо агентство, седма поредна година отчете загуба. А в края на декември 2013 г. тя вече нарасна няколко пъти - до 1.273 млн. лв., заради извършена обезценка на активи. Ниските обеми на товаропотоците доведоха до спад и в цената на спедиторските услуги заради по-голямото им предлагане в сравнение с търсенето. Въпреки че продажбите на фирмата (почти всичките от услуги) нарастват с около 17%, те не успяват да компенсират ръста в разходите по дейността, който е двойно по-висок.


Ниският интерес към търговото предложение е логичен, след като през цялата минала година на "БФБ-София" са били изтъргувани едва 884 акции от спедиторското дружество в единадесет сделки. Според борсовата статистика играчите са плащали за тях между 1 лв. (колкото е номиналът им) и 1.70 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във