Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Шум на пари озвучи борсата

Основно новините "отвъд океана" определяха настроенията на инвеститорите в ценни книжа в глобален мащаб през изминалата борсова седмица. "Производителите" на тези новини вече традиционно се конкурират за вниманието на публиката в двете основни категории - "Колко велика може да стане Америка?" с титуляр американския президент Доналд Тръмп, и основния претендент за приза при "Лихвите трябва да бъдат увеличени, след като ще ставаме толкова велики!" В крайна сметка се получи нещо като капиталово перпетуум мобиле, което неуморно задвижваше борсите в единствената напоследък възможна посока, а именно нагоре. Американските индекси със завидна лекота отново "чупеха" рекорд след рекорд, а европейските им "колеги" се опитваха достойно да следват примера.

И най-представителният български борсов индекс SOFIX също се зарази от "бичите" настроения и прибави близо 1% към стойността си до нивата над 610 пункта. Сред основните двигатели на борсовия оптимизъм бяха книжата на "Софарма". Фармацевтичният концерн успя да увеличи капитализацията си с нескромните 8% - до 3.65 лв. на дял. Макар и при значително по-ограничена ликвидност, силно нагоре се изстреляха и акциите на дъщерния дистрибутор на лекарства и хигиенни материали "Софарма трейдинг". През януари приходите от продажба на дружеството на стоки нарастват с 5% спрямо същия период на миналата година и достигат 55 млн. лв., а реализираната брутна печалба е 1.56 млн. лева. Окрилени от добрите данни книжата на "Софарма трейдинг" поскъпнаха със завидните близо 7% - до 7.80 лв. за дял.

На обратният полюс, а именно в отбора на губещите "сини чипове", се наредиха "Трейс груп холд" и "Индустриален холдинг България". Инфраструктурната компания постави акционерите си в незавидно положение, след като намали капитализацията си с около 12% - до 4.11 лв. за дял. "Мечките" получиха сериозна подкрепа от прясно публикувания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016-а. От числата става ясно, че "Трейс груп" свива драстично приходите си до 265 млн. лв. (при 484 млн. лв. през 2015 година). На този фон финансовият резултат на дружеството съвсем очаквано се трансформира от положителен (10 млн. лв.) на същата сума, но със знак минус отпред. Книжата на "Индустриален холдинг България" се "спуснаха" отново под 1 лв. за дял, което е около 5% по-ниско от седмица по-рано. И тук консолидираният отчет за миналата година не оказа особена помощ на "биковете". Приходите на групата около бившия приватизационен фонд намаляват с близо 17% - до 83 млн. лв., докато загубата се свива с 26% и е 6.4 млн. лева.

В контраст с последните две компании консолидираната печалба за 2016 г. на "Сирма Груп холдинг" бележи завиден ръст от 65.96% и достигна 3.676 млн. лева. Приходите от продажби на дружеството към края на годината нарастват с около една трета - до 40.436 млн. лева. Очевидно добрите резултати не бяха голяма изненада за инвеститорите, защото акциите на фирмата се придвижиха с едва половин процент нагоре - до 1.16 лв. за дял.

Сред положителните примери на борсата беше и "Монбат" с 13.8% ръст на консолидираната печалба през януари - до 2.99 млн. лв. на годишна база. Същевременно продажбите на групата за месеца се увеличават с 18.7% на годишна база и са 25.1 млн. лева. И тук липсваше "бурна" инвеститорска реакция на позитивните данни и книжата на "Монбат" се разменяха около кръглото 10 лв. за дял.

Положителен развой през седмицата се наблюдаваше и при акциите на "Еврохолд България". Книжата на холдинга прибавиха над 5% към стойността си - до 0.78 лв. за дял. До голяма степен позитивното развитие беше подкрепено от консолидирания отчет на групата за 2016-а. Приходите й надхвърлиха 1 млрд. лв., а същевременно крупната загуба от 2015 г. беше заместена от печалба в размер на близо 6.8 млн. лева. Дъщерното застрахователно дружество от групата ЗАД "Евроинс" успя да задържи нивата около 1.15 лв. за дял, достигнати през предходната седмица, но при относително слаба ликвидност.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във