Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЩЕ СЕ ПОЯВИ ЛИ КОНКУРЕНТ НА БФБ-СОФИЯ

Един голям играч на пазара на държавни облигации в Европейският съюз вече е подал запитване до Комисията за финансов надзор какви са процедурите за извършване на дейност в България, съобщи на пролетната среща на Асоциацията на търговските банки в Пловдив на 5 и 6 май председателят й Апостол Апостолов. Фирмата e лондонската EuroMTS и тя управлява европейска електронна система за търговия с държавни ценни книжа, които предлага на големи институционални инвеститори. Компанията попада в регулацията на FSA (Financial Services Authority), който е независимият регулатор на финансовата индустрия във Великобритания. Засега запитването е само за ориентация и EuroMTS все още няма твърдо намерение да работи в България, казаха представители на КФН.
Дейността на фирмата започва през април 1999 г., а основен акционер в нея е MTS SpA, чийто собственик е MBE Holding. Той пък е съвместно предприятие между Euronext and Borsa Italiana. Акции в компанията имат също така някои от най-големите финансови институции, които имат сериозни позиции на вторичния пазар на европейски държавни ценни книжа. Сега портфейлът на Euro MТS включва облигации на Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Португалия, Испания, банката DEPFA, която финансира проекти в публичния сектор, Европейската инвестиционна банка, Freddie Mac (компания, която се занимава с ипотеки) и Kreditanstalt fuer Wiederaufbau. Освен това компанията търгува и с други бенчмаркови книжа.
За навлизането на нашия капиталов пазар на конкуренти на БФБ-София улеснение ще предоставят единните паспорти (регистрацията в държава в ЕС се признава на територията на всички членки) които значително подпомагат започването на дейност в България, стига компанията да е регистрирана някъде на територията на Европейския съюз. Така например е възможно кандидатите за БФБ-София - виенската фондова борса, скандинавското обединение ОМX и атинската фондова борса или който и да е друг, въобще да не направят постъпки за изкупуването на дела, а просто да заемат мястото на нашия оператор. Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност Димана Ранкова, заяви за БАНКЕРЪ, че все още няма подадено запитване за създаването на алтернативен на БФБ-София оператор. С новите промени в ЗППЦК обаче е съвсем възможно такъв оператор да се появи, а българската фондова борса ще трябва да се изправи пред това предизвикателство. От комисията дори ще изпратят запитването на EuroMTS на БФБ-София.
В средносрочен план обаче стъпването на алтернативен оператор не се очаква на българска земя, заяви изпълнителният директор на ПФБК Асет Мениджмънт Николай Костов. Според него причината е, че няма достатъчно икономически основания и логика у нас да има алтернативен пазар. Инвеститорите по-принцип са готови за конкурент на БФБ-София, но той трудно би могъл да предложи нещо конкурентно на сегашните условия на българската борса. Друга причина за евентуалното въздържание на чуждестранните инвеститори да направят алтернативна борса е фактът, че страната ни няма чак толкова много капитали, за да има десет борси. Според Костов далечното бъдеще ще има някакви алтернативи на електронната търговия, но сега трудно биха могли да се избият първоначалните инвестиции.
Независимо от липсата за запитвания от чуждестранни борсови оператори БФБ-София трябва да е подготвена за членството ни в Европейския съюз, защото тогава появата на конкурент ще бъде много по-лесна. Тенденциите в световния борсов пазар са за консолидация. Нашият пазар пък е прекалено малък, за да поиска някой да конкурира все още държавната борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във