Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЩЕ МЕ БЪДЕ, НЯМА ДА МЕ БЪДЕ!

Терминът първично публично предлагане вече не звучи толкова омагьосващо за инвеститорите, както година по-рано. Движението на пазара през последните няколко месеца охлади техните страсти и те започнаха да оглеждат по-внимателно стоката, която им се предлага. Според експерти, за да бъде успешно публичното предлагане и за да предизвика интерес дадена компания, тя трябва да работи в перспективна сфера и да предложи на инвеститорите книжата си на достатъчно атрактивни цени. Именно затова набирането на средства от пазара точно в този момент се оказва сложен ребус. Един от начините за решаването му се корени в проучване на интереса към емисията в инвестиционната общност и до определянето на адекватна цена, при която книжата ще бъдат успешно пласирани. Времето на провеждането на публичното предлагане, както и доброто представяне на компанията пред потенциалните акционери се превърнаха в основни фактори за безпрепятственото й листване на борсата. Но според някои борсови играчи, дори и това може да не помогне и излизането на фондовия пазар трябва да се отложи за по-добри времена - особено за по-големите емисии. Разбира се, решението на мениджмънта зависи от целта, която компанията преследва - дали просто да се регистрира на борсата, или да набере определен капитал, за да реализира инвестиционните си проекти. Така например Херти АД определи записването на една акция за успешно увеличение на капитала. Друго дружество - Меком АД, пък удължи срока на подписката на публичното си предлагане и намали броя на записаните акции, при които емисията ще се смята за успешна, за да преодолее слабия интерес. Разбира се, в немалко случаи дружествата отложиха излизането си на борсата. Така постъпиха ямболският производител на олио Папас олио, земеделското дружество БГ Агро и агрофондът Серес, телекомуникационните компании Макс телеком и Контракс.
Все пак останаха и компании, които нямат намерение да бавят появата си на борсовата сцена. Голяма част от тях обаче са предпочели това да стане чрез вторично публично предлагане (т.е. те ще се регистрират на БФБ-София и след това ще предложат на инвеститорите част от съществуващите си акции). По този начин те се застраховат от липса на интерес към нова емисия акции чрез увеличение на капитала.
Най-скоро билет за БФБ-София получи Унифарм АД. На 2 април Комисията за финансов надзор потвърди проспекта й за допускане до търговия на регулиран пазар на емисията от 500 000 лв., представляваща съдебнорегистрираният капитал на дружеството. Основни негови акционери са Огнян Донев (38.37%), Венцислав Стоев (19.25%) и Огнян Павлеев (12.89%), който е и изпълнителен директор. Унифарм се занимава основно с производство на лекарствени средства, пласментно-снабдителска и търговска дейност. Дружеството произвежда както собствени продукти, така и продукти по възлагателен договор за основния си партньор Софарма АД.
Дружеството с гръцки собственици Биоиасис също може да се похвали с потвърден проспект за допускане до търговия на регулиран пазар. Емисията му е в размер на 200 000 лева. Неговият капитал е разпределен между Георгиос Кисас (70%) и Димитриос Сотиропулос (30 процента). Двамата, заедно с Димитриос Думбалис са и негови управители. Основните сфери, в които работи Биоиасис, са дистрибуция и продажба на продукти за нуждите на неврохирургията, инвазивна кардиология, ортопедия и ревматология, обща и детска хирургия, интензивно лечение и интраоперативна хемостаза.
Още едно дружество от здравния сектор е поело със сигурност към борсата. То обаче ще се появи на сцената на фондовия пазар по по-атрактивен начин - чрез първично публично предлагане. Става въпрос за Доброволна осигурителна мрежа - Здраве АД - София (ДОМ - Здраве). Емисията е в резултат от увеличение на капитала и е в размер на 470 хил. лв., разпределени в същия брой акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност не по-малко от 3 лв. всяка. Доброволна осигурителна мрежа - Здраве АД притежава лиценз за доброволно здравно осигуряване, издаден от КФН и е оторизирано за дейностите Интегрирана медицинска помощ и здравни грижи и Възстановяване на разходи.
На първично публично предлагане в тези размирни борсови времена се е решило и старозагорското дружество Бисер Олива. Емисията е в размер на 817 33 лв., разпределена в същия брой акции с номинал 1 лев. Определената емисионна стойност е в ценовия диапазон от 14.50 до 17.50 лева. Дружеството се занимава с производство на висококачествени растителни масла, изкупуване и преработване на маслодайни суровини и други. То е собственост на Рисойл АД - Швейцария (48.71%), Градус - 1 ООД (21.06%) и Бисер Олива- 98 АД - Стара Загора (27.64 процента). Управлява се от Лука Ангелов и Александър Минов.
Безспорно най-интересното дружество, което ще се състезава за вниманието на инвеститорите, е ИНВЕСТБАНК. Кредитната институция ще извърши първично публично предлагане на 10 млн. акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност в ценовия диапазон 5.90 лв. (минимална емисионна стойност) - 7.20 лв. (максимална емисионна стойност) за една акция. Емисията ще е в резултат на увеличение на капитала на банката от 62.047 млн. лв. на 70 млн. лева. ИНВЕСТБАНК е дъщерно дружество на Феста Холдинг, който притежава 70.10% от нейния капитал.
Все още се намират и дружества, които не се притесняват да правят планове за публичност. Сред тях се открояват участници на фондовия пазар. През втората половина на годината може да очакваме излизането на борсата на Елана финансов холдинг чрез първично публично предлагане. Новият холдинг обединява под своята шапка финансовите дружества от групата Елана - Елана трейдинг, Елана фонд мениджмънт, Елана пропърти мениджмънт и Елана Инвестмънт. В средата на март с участието на Капман АД бе създадена компанията Капман Гриин Енерджи Фонд ЕАД (другият акционер с дял от 80% е Пропърти Дивелъпърз ООД). Тя ще инвестира в проекти за възобновяеми енергийни източници и също ще се бори за публичност.
В същото време от началото на годината две дружества не получиха пропуск по пътя им към публичност от Комисията за финансов надзор. Тя отказа да потвърди проспект за допускане до търговия на борсата на Балкан Проджекти Мениджмнът ЕАД -София, както и на Финанс Инженеринг. За първото дружество мотивът е, че не е отстранило в законоустановения срок от един месец констатираните непълноти и несъответствия в представения проспект. В проспекта на Финанс Инженеринг - Търговище, пък е налице невярна и противоречива информация.
Две дружества пък напуснаха публичния регистър - ЕАЗ АД - Пловдив, и НонВоТекс АД - София.

КАРЕ:
Междувременно през март бяха въведени за търговия книжата на две нови публични дружества - Агрия Груп Холдинг АД и Астера Козметикс АД - съответно на 11 и 25 март. Скоро на борсовия подиум се очакват и акциите на Март България и Далия, чиито проспекти за допускане до търговия бяха потвърдени от Комисията за финансов надзор на 6 март.
Емисията на Астера Козметикс е в размер на 1 705 706 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебнорегистрираният капитал на дружеството. То се занимава с производство на четки за зъби и мокри кърпи. Основни акционери в него са Лукан Луканов ( 90%), Димитър Луканов (5%) и Марийка Андреева (5 процента).
Агрия Груп Холдинг е с основен капитал от 6.8 млн. лева. Той е разпределен между Емра ЕООД - Варна (46.5%), Кристина 92 ЕООД - Варна (19.5%), Гери Транс ООД - Търговище (9%), и останалите 25% са в ръцете на дребни акционери. Под шапката на холдинга се намират дружества, които се занимават с агробизнес, съхранение, търговия и преработка на зърно, хлебопроизводство, алтернативни енергийни източници.
Дружеството Март България също ще се опита да привлече вниманието на инвеститорите. Акционерният му капитал е 1 млн. лева. Основната му дейност е разпространение на предплатени пакети от услуги на опериращите в страната мобилни оператори на карти ваучери за предплатени комуникационни услуги. От 2006 г. дружеството разработва проект за електронна дистрибуция на ваучери с фиксиран и нефиксиран номинал, т. нар. top-up service. Основни негови акционери с равни дялове са Момчил Аврамов и Петър Табов. Изпълнителен директор е Димитър Манолов. Далия ЕАД също се е насочило към публичната арена. То е с акционерен капитал от 400 хил. лв. и се занимава с производство и търговия на мебели от масив. Едноличен собственик на Далия ЕАД е ЕТ Димов -27 - Христо Христов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във