Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Щатските книжа останаха фаворит

„Един добър период да бъдеш инвеститор в ДЦК.“ Това бе водещото заглавие на електронното издание на "Уол Стрийт Джърнал" в четвъртък следобед, след като  ЕЦБ обяви безпрецедентна програма по изкупуване на суверенни облигации с цел да противостои на  все по-силно настъпващата дефлация в еврозоната. Институцията смята да вложи над 1 трилион евро в различни активи, емитирани от страните членки на валутния съюз и  това е последната широкообхватна мярка пред председателя Драги, с която той може да издърпа приближаващите се до стагнация европейски икономики.

Реакциите на пазарите към това събитие бе еднозначна – силни спадове на доходностите по повечето евро-ДЦК, както и повишено търсене на носещите все още някаква положителна доходност периферни книжа. Търсените от инвеститорите норми на възвръщаемост по немските бундове вече са на отрицателна територия. Десетгодишните книжа се търгуват при минималната доходност до падежа от 0.450 процента. Понижението само през изминалата седмица се равняваше на близо 1 базисна точка. При френските ДЦК със сходен срок до падежа седмичният спад на търсените доходности бе с 1.8 базисни точки - до рекордно ниските 0.614 процента. Интересен за отбелязване е и фактът, че очакваният сериозен скок в търсенето на евро-ДЦК в комбинация с планирани намаления на предлагането може да доведе до ситуации на пазарни прекъсвания. Например от германското министерство на финансите планират да намалят годишното предлагане на бундове до около 146 млрд. евро номинал, докато плановете на ЕЦБ са за закупуване на около 120 млрд. евро немски ДЦК, което ще остави редица участници извън пазара. Пазарни анализатори дори посочват риск от това немските доходности да се придвижат на отрицателна територия, както това се случва с швейцарските, които са негативни до 12-годишния матуритет. Ако това се случи, финансовите пазари в Европа, а и в света  ще навлязат в изключително непознато пространство.

Като става дума за  повишеното търсене, най-печеливши от него се оказаха книжата на страните от периферията на еврозоната, които все още предлагат  норма на възвръщаемост по десетгодишните книжа от около 1.5 процента. Испанските ДЦК с такава срочност се търгуваха при  доходност от 1.419 %, пореден рекорд, и седмичен спад от 6.9 базисни точки. Доходността по италианските десетгодишни ДЦК пък достигна 1.587 %, понижавайки се с 6.8 базисни точки.

В това време доходността по американските трежърита бе сред тези, които отбелязаха покачване на седмична база. Движени главно от максимата „купувай слуха, продавай факта“, инвеститорите в трежърита повишиха предлагането на пазара, като дори недостатъчното понижение на седмичните първоначални молби за помощи при безработица не бе достатъчно за спиране на тази тенденция. В крайна сметка десетгодишните американски ДЦК се търгуваха при търсена норма на възвръщаемост от 1.864% и седмичен ръст от 2.6 базисни точки. Въпреки това поскъпващият долар и сравнително високата доходност правят американските дългови книжа все по-търсени от инвеститорите.

 

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа

 Николай Ваньов Брокер, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във